Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vinterdäck eller sommardäck?

När är det dags att byta till vinterdäck?
Vinterdäck krävs 1 december–31 mars om det är vinterväglag.
Dubbdäck får användas 1 oktober–15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

Opus kundtjänst

2019-01-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice