Besikta bilen hos Opus Bilprovning

ombesiktning

Är drop-in ombesiktning för bil öppen i uppsala-librobäck?

Magnus

2020-05-19

Hej Magnus,

Tack för att du har kontaktat oss.
Du ser aktuell öppet-status för Drive In här på stationssidan för Uppsala Librobäck

Hälsningar,

Ulrika

2020-05-20

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice