Ombokning

Försvinner den gamla tiden automatiskt vid ombokning?

Marie

2020-08-03

Hej Marie,

Ja, om du går in på din bokning och väljer boka om och sedan väljer ny tid och bekräftar ombokning så försvinner den gamla tiden av sig själv.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-08-03

Personal: