Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Klimatkompensera din körning

Opus Bilprovnings tjänst hjälper dig att klimatkompensera utsläppen från dina egna bilresor.

Du som personbilsägare kan klimatkompensera

Opus Bilprovning erbjuder personbilskunder möjligheten att klimatkompensera för sin körning. Med hjälp av tjänsten får du som kund information om det egna fordonets klimatavtryck och vad var och en av oss är ”skyldig” vår planet sedan senaste besiktningen.

Informationen om fordonens klimatavtryck är kostnadsfri och återfinns på ditt besiktningsprotokoll, självklart är det upp till dig om du vill kompensera för din körning. För en medelbilist handlar det om ca 520 kr per år att kompensera för vilket motsvarar ett utsläpp på ca 3 ton. Aktuell prislista hittar du här.

Väljer du att klimatkompensera din bilkörninig genom oss görs det i det Plan Vivo-certifierade Nakau programmet, som är unikt i sitt slag och jobbar för skogsbevarande i Stilla havsområdet.

Opus Bilprovning för en grönare planet

Den nya tjänsten är en del av Opus Bilprovnings strategi att hjälpa till att bidra till en grönare planet. Många fordonsägare vet att naturen far illa av alla mil på vägarna, men de flesta är omedvetna om exakt hur mycket koldioxid de faktiskt släpper ut. Samtidigt kan tröskeln till klimatkompensering upplevas som hög. Förhoppningsvis är den här tjänsten en enkel väg för de som vill ta sitt ansvar.

Opus har länge agerat för miljön och har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att minska konsekvenserna av utsläpp från fordon. Opus jobbar ständigt med att reducera sin totala miljöpåverkan och klimatkompenserar för det som kvarstår i ett flertal bevarande projekt världen över.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.