ISO 14001 Miljöcertifierat

ISO 14001

Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt sätt arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001, kan Opus Bilprovning identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

Fördelar med ett miljöcertifikat enligt ISO 14001

  • En certifiering av vårt ledningssystem enligt miljöcertifikat ISO 14001 hjälper oss att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • Att vara miljöcertifierad stärker bilden av Opus Bilprovning som en seriös leverantör och kan bidra till nya affärsmöjligheter.
  • Ett certifierat miljöledningssystem ger oss en kvalitetsstämpel och gör Opus Bilprovning starkare i konkurrensen med andra.
  • Vi stärker vårt förtroende och varumärke med vår miljösatsning.
  • Nya kunder med fokus på miljö kommer att se möjligheter med oss.
  • Vi får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Ange ditt reg.nr och dina kontaktuppgifter så påminner vi dig.

Boka bilbesiktning hos Opus

Dags för besiktning?

Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.