27 Mars 2014 Taxi slipper vänta på besiktning

Taxi slipper vänta på besiktning

”Fast Track Taxi” är en ny tjänst, framtagen för Svenska Taxiförbundet där vi lovar alla medlemmar och anslutna beställningscentraler besiktning inom 20 minuter.

Ramavtalet har nyligen tecknats mellan parterna Opus Bilprovning AB och Svenska Taxiförbundet för att öka tillgängligheten för alla taxibilar i landet. Från det att kundens medlem eller det anslutna taxiföretaget anmält sin ankomst till en av Opus Bilprovnings 87 besiktningsstationer som erbjuder tjänsten, påbörjas en kontrollbesiktning eller efterkontroll inom 20 minuter. Tjänsten erbjuds kostnadsfritt, vilket innebär att det är samma pris som en bokad besiktning - fast med bättre service. ”Fast Track Taxi” gäller alla personbilsregistrerade taxibilar som är medlem eller ansluten till en beställningscentral.

Storkundsansvarig säljare på Opus Bilprovning, Lars-Magnus Grenestam:
”Taxiförbundets medlemmar behöver aldrig mer tacka nej till en körning för att den krockar med deras förbokade besiktningstid. Nu åker de till oss på Opus Bilprovning när de själva har möjlighet, och efter att taxichauffören anmält sin ankomst till Opus Bilprovnings personal lovar vi att påbörja kontrollbesiktningen eller efterkontrollen inom 20 minuter.”

Fakta om Svenska Taxiförbundet
Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom förbundet står nära 230 beställningscentraler med 4 500 anslutna taxiföretag och cirka 9 000 fordon, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Ange ditt reg.nr och dina kontaktuppgifter så påminner vi dig.