Besikta bilen hos Opus Bilprovning
8 Feb 2016 För en grönare planet

För en grönare planet

Klimatsmart besiktning

Opus Bilprovning är det första besiktningsföretaget i Sverige som klimatkompenserar hela sin verksamhet. För oss är det självklart att göra så mycket vi kan för att bidra till en grönare framtid.

Bilbesiktning och ett helt klimatkompenserat företagande kan låta som motsägelser, men vi vet att bilbranschen håller på att förändras till det bättre. De fordon som rullar på våra svenska vägar släpper ut mindre och mindre koldioxid och skadliga ämnen, elbilar och hybrider blir allt vanligare och branschen jobbar hårt på att hitta nya alternativa bränslen.

Men det slutar givetvis inte där. Vi arbetar aktivt för en bättre miljö redan i vår egen verksamhet. En viktig del av detta är att vi klimatkompenserar för hela vår verksamhet, inklusive våra kunders resor till besiktningen.

Vi har räknat fram hur mycket koldioxid som släpps ut i snitt per kundresa och investerar motsvarande summa i så kallade klimatkrediter. Dessa krediter ska man egentligen se som en slags värdepapper som motsvarar klimatförbättrande åtgärder. Vi har valt att investera i projekt som stödjer bevarande och återplantering av regnskogar i Amazonas och på Fiji-öarna.

Klimatkompensation som förbättrar liv
De projekt vi investerar i leds av Plan Vivo Foundation, där alla aktiviteter sker på de deltagande småbrukarnas villkor. De som deltar får själva välja vilka träd de vill plantera, hur marken ska brukas och hur inkomsten från den klimatkompenserande verksamheten ska användas. Plan Vivo-projekten utgår från lokalbefolkningens behov, önskemål och förutsättningar och följer en plan där ekonomisk ersättning betalas ut under ett antal år baserat på att uppsatta milstolpar uppnås.

Systemet erbjuder möjlighet för jordbrukarna att få utbildning i hållbart jordbruk som - utöver plantering av regnskog - kan säkra familjens inkomst genom att man odlar alternativa och understödjande grödor i anslutning till träden, till exempel kaffe, frukt och dylikt. Jordbrukarna får alltså ett bredare skyddsnät och får kunskaper som ger dem bättre förutsättningar att bygga en trygg framtid.

Så kan du göra skillnad
Det enklaste du själv kan göra är självklart att besikta bilen hos oss. Vi klimatkompenserar för hela besöket, inklusive resan. Under 2016 kommer vi att göra kundundersökningar där vi frågar hur långt våra kunder har rest till stationen för att få en ännu bättre bild av den mängd CO2e som vi ska kompensera för. Vi har redan data från Transportstyrelsen, besiktningsbranschen och egna undersökningar - men vi vill få fram ännu bättre uppgifter för att vara 100% säkra på att vi gör rätt för oss.

Förutom klimatkompensation för kundbesöken kompenserar vi givetvis för hela vår egen verksamhet. Vi köper grön (klimatkompenserad) el från LOS Energy, jobbar hårt på att göra våra lokaler och vår verksamhet ännu effektivare så att utsläppen minskar och köper tjänster och produkter från andra företag som är klimatneutrala.

Vill du göra ännu mer? Fundera på om du alltid måste ta bilen. En cykeltur till mataffären kan vara ett bättre alternativ ibland som också ger lite extra motion. Se till att hålla ditt fordons motor i gott skick så att den släpper ut så lite skadliga ämnen som möjligt och fundera gärna på att byta till en miljöbil nästa gång du byter fordon.

Steg för steg bidrar vi tillsammans till en grönare planet.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.