Besikta bilen hos Opus Bilprovning
12 Sept 2016 Opus Bilprovning - en del av Opus Group

Opus Bilprovning - en del av Opus Group

Att Opus Bilprovning är en av Sveriges största leverantörer av bilbesiktning och andra typer av besiktnings- och kontrolltjänster för fordon vet du nog redan. Men har du koll på att vi är en del av en större internationell grupp av besiktningsföretag?

Idag tänkte vi passa på att berätta lite mer om vårt företags bakgrund och vår strävan efter att bidra till en säkrare och renare värld.

Att Opus Bilprovning är en av Sveriges största leverantörer av bilbesiktning och andra typer av besiktnings- och kontrolltjänster för fordon vet du nog redan. Men har du koll på att vi är en del av en större internationell grupp av besiktningsföretag?

Idag tänkte vi passa på att berätta lite mer om vårt företags bakgrund och vår strävan efter att bidra till en säkrare och renare värld.

Opus Groups vision
Vi drivs av en klar vision som går ut på att vara en globalt ledande aktör inom bilprovning. Det uppnås genom starkt kundfokus, tjänster och en verksamhet som verkar med högsta kvalitet och innovativ teknik som understödjer våra processer.

När Opus Group började sin bana år 1990 satsades det först på att marknadsföra bilverkstadsutrustning med fokus på avgastest.

År 2008 förvärvades företaget Systech i USA och det startade Opus väg mot att bli ett fullfjädrat internationellt bilprovningsföretag. Till en början hade Opus Inspection en marknadsandel på 3% i USA. När det sedan blev möjligt att ta över en del av Bilprovningens stationer i Sverige samt ESP i USA,som tillverkar avgasmätare, år 2012 växte marknadsandelarna rejält. Året därpå vann Opus Inspection upphandlingen för New York State i USA - en mycket stor och viktig marknad med ca 11 miljoner besiktningar årligen och ca 10 000 teststationer.

Under de senaste åren har Opus Group även tagit över ytterligare en stor bilprovningsaktör i USA, Envirotest och Drew Technologies, en viktig aktör inom , fordonsanalys och OBD-diagnostik. vilka länge varit ledande inom sina respektive fält. Det gör att företagen inom Opus koncernen har tillgång till spjutspetskompetens som andra besiktningsföretag har svårt att mäta sig med.

Nya världsomspännande marknader
Idag finns Opus Inspection även i Peru, Chile, Mexico & Pakistan. Varför dessa länder? Opus har tittat på statistiken och sett efter var det finns ett stort behov av våra tjänster. Många utvecklingsländer och länder med svag ekonomi dras med en otroligt hög olycksstatistik som ofta beror på eftersatt underhåll och dålig kontroll av fordon. Gamla fordon som spyr ut stora mängder skadliga partiklar och höga koldioxidhalter rullar på vägarna och det påverkar oss alla. Genom att kliva in på dessa marknader för att hjälpa till att göra vägarna säkrare och renare där, hjälper vi inte bara dessa länder, utan även oss själva här hemma i Sverige, sett i ett större perspektiv.

Miljöfrågor är, som du säkert vet, mycket viktiga för oss och vi drar vårt strå till stacken genom att verka för att mer miljövänliga fordon rullar på vägarna och att vår egen verksamhet har så låg miljöpåverkan som möjligt. Sedan 2015 klimatkompenserar vi på Opus Bilprovning hela vår verksamhet till 100%.

The Opus Way - Våra konkurrensfördelar
Opus har en ledande position inom bilprovning och närliggande tjänster på två mycket starka marknader: USA och Sverige. Tack vare att vi är teknikledande i branschen och själva äger många viktiga teknologier som används i företaget kan vi positionera oss i framkant på marknaden och driva utvecklingen framåt. Vi jobbar ständigt på att bli bättre och utveckla nya tjänster som kommer våra kunder, samhället och miljön till nytta.

Safe & Clean är våra ledord och dessa vilar på tre grundpelare: Kundfokus, Innovativ teknik och Verksamhet i världsklass.

Kort brukar vi kalla detta för The Opus Way och det är något som genomsyrar hela företagskulturen och vårt förhållande till våra kunder, samarbetspartners och kollegor.

Läs gärna mer om The Opus Way här.

Börsintresserad? Sedan 2013 är Opus aktie börsnoterad på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen). Läs gärna Opus Groups årsredovisning.

När du väljer oss bidrar du till en säkrare och renare värld!

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.