9 Dec 2016 Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna

Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna

Pressmeddelande från Opus Group 2016-12-08.
Regeringen beslutade idag om förordningsändringar för kontrollbesiktning av fordon som ett led i det svenska införlivandet av EU:s så kallade "besiktningspaket". Regeringens beslut innebär i stort sett oförändrade besiktningsintervaller jämfört med dagens intervaller.

Enligt den nya förordningen som regeringen beslutade om ska personbilar och andra lätta fordon (med totalvikt på högst 3,5 ton) besiktigas första gången senast tre år efter att fordonet först tagits i bruk, andra gången senast två år efter den första besiktningen och därefter senast fjorton månader efter föregående besiktningstillfälle.

"Sverige är en av världens ledande länder när det gäller både trafiksäkerhet och miljö. Regeringen har nyligen beslutat om en nystart för Nollvisionen", säger infrastrukturminister Anna Johansson enligt regeringens pressinformation. Vidare säger Anna Johansson att "Väl fungerande fordonsbesiktning i hela landet för både lätta och tunga fordon är viktigt för både privatpersoner och åkerier".

"Regeringens beslut ger goda förutsättningar för branschen och Sverige att fortsätta utveckla trafiksäkerhetsarbetet samtidigt som det skapar stora miljö- och konsumentvinster", säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group.

Mölndal 8 december 2016
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group
Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.