Besikta bilen hos Opus Bilprovning
12 Dec 2016 Opus Bilprovning föreslår skärpta gränsvärden för att Sverige ska nå klimatmålen!

Opus Bilprovning föreslår skärpta gränsvärden för att Sverige ska nå klimatmålen!

Just nu pågår anpassningar för införande av nytt EG direktiv i Sverige inom fordonsbesiktning. Andemeningen med direktivet är att höja lägstanivån inom EU.

Transportstyrelsen har alldeles nyligen haft föreskrift TSF 2016:64 ute på remiss. Remissförslaget är otidsenligt och leder utvecklingen i Sverige åt felaktigt håll då gränsvärden för underkännande/godkännande av fordon vid utsläppskontroll höjs eller helt tas bort. Många gränsvärden är i än större utsträckning än nu gällande föreskrift generaliserad till stora grupper av fordon, oavsett ålder, konstruktion eller utrustning i fordonen och med kraftiga lättnader vilket minskar relevansen till det aktuella fordonet.

Opus Bilprovning föreslår skärpta gränsvärden vid besiktning för att Sverige ska nå klimatmålen 2030.

Läs remissvaret här:

Remissvar 161209 Opus dnr TSF 2016.64 Pdf, 492.1 kB.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.