Besikta bilen hos Opus Bilprovning
6 Feb 2017 Smått och gott om registreringsskyltar

Smått och gott om registreringsskyltar

Vet du hur våra registreringsskyltar sätts samman i Sverige? Att de består av tre bokstäver och tre siffror vet du förstås redan, men hur väljs de ut?

Lite kuriosa om registreringsskyltar
Vet du hur våra registreringsskyltar sätts samman i Sverige? Att de består av tre bokstäver och tre siffror vet du förstås redan, men hur väljs de ut? Den första bokstaven i registreringsskylten brukar ange vilket år bilen först registrerades. Slutsiffran anger i vilken månad fordonet togs i trafik och det är den som anger när lätta fordon ska besiktas. Motorcyklar, släpvagnar och liknande kan man ändra besiktningsperioden hos genom att välja att besikta dem tidigare, något som många tycker är praktiskt då det till exempel blir möjligt att besikta dragbilen och släpfordonet samtidigt.

Det är bara 23 av de 29 bokstäverna i det svenska alfabetet som används på registreringsskyltarna. Bland annat så är Å, Ä, Ö och Q uteslutna eftersom de lätt kan förväxlas med A och O.

Det finns ett antal otillåtna kombinationer som inte tilldelas på nummerskyltarna eftersom de anses kunna väcka anstöt, bildar ordet för en siffra (till exempel TRE) eller utgör kombinationer som bildar akronymer på specifika organisationer.

Registreringsskyltarnas historia
Den första registrerade bilen i Sverige togs i bruk år 1900. Från 1906 infördes en förordning som krävde att varje fordon var försett med en märkning som innehöll länsbokstav och det ordningsnummer i vilken bilen hade registrerats. Registreringsskylten var född och ett system med länsbokstav och nummerordning bibehölls ända fram till år 1973. Liknande system finns fortfarande i många andra länder i världen där man kan se var ett fordon är registrerat, till skillnad från det nya svenska systemet där bilen behåller sitt registreringsnummer från att det tas i bruk till att det avregistreras, även om ägaren flyttar till en annan del av landet.

Hur länge kommer registreringsnumren att räcka till?
Ett dilemma med systemet som består av tre siffror och tre bokstäver är att antalet kombinationer inte kommer att räcka till hur länge som helst. Med de nuvarande begränsningarna som finns där vissa bokstäver och kombinationer utesluts finns det totalt omkring 12 miljoner kombinationer tillgängliga. Vissa ligger i karantän då fordonet har avregistrerats relativt nyligen och redan år 2009 fanns det över 8,6 miljoner fordon med registreringsskylt i Sverige. Trenden just nu är att fler och fler fordon registreras varje månad, så inom några år kommer det att behövas ett nytt system. Det förs bland annat diskussioner om att lägga till en fjärde bokstav eller siffra på skyltarna, något som har blivit enklare att lösa i och med att skattemärket har tagits bort.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.