Besikta bilen hos Opus Bilprovning
8 Mars 2019 Har du koll på vinterdäcken?

Har du koll på vinterdäcken?

Kom ihåg att det är lagkrav på vinterdäck på svenska vägar mellan den 1 december och den 31 mars - om det är vinterväglag.

Även om det på många håll i landet redan känns som vår, måste vinterdäcken sitta på fram till sista mars. I de delar av landet där det även efter detta datum är vinterväglag ska vinterdäck användas så länge det är nödvändigt.

Det är tillåtet att använda dubbdäck ända fram till den 15 april i hela landet och efter detta datum får de användas i de delar av landet där man räknar med att vinterväglag kan uppstå. Läs gärna mer om vinterdäck på Transportstyrelsens hemsida.

8 mars - Internationella kvinnodagen
Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen - en dag som främst går ut på att belysa att det finns saker kvar att göra när det gäller kvinnors rättigheter i samhället. Även om båda könen har lika stora rättigheter i Sverige så finns det fortfarande områden som behöver förbättras i praktiken. En punkt som står tydlig i de flesta branscher är löner och även kvinnors karriärutveckling, där kvinnor tyvärr ofta halkar efter.

Hos Opus Bilprovning lägger vi krut på att ge kvinnor samma chanser som män att utvecklas inom företaget. Vi har ett flertal kvinnor som har tagit steget från besiktningstekniker till stationschefer och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i vår ledningsgrupp. Vi jobbar även på att få in fler kvinnor som jobbar med besiktning och ser gärna fler kvinnliga sökande till våra tjänster och vår utbildning till besiktningstekniker.

Vi har även kvinnliga medarbetare som nu vidareutbildas inom tunga fordon och hos oss kan gravida medarbetare jobba vidare, trots graviditeten. För 10 år sedan var detta en stor fråga och mer eller mindre en omöjlighet i vår bransch.

För oss är det självklart att sträva efter att ha en jämn könsfördelning. En jämställd arbetsplats bygger ett trivsamt arbetsklimat och det är vårt gemensamma intresse för säkrare fordon som driver oss att bli bättre.

Vi på Opus Bilprovning glädjer oss över att se att det börjar komma in allt fler tjejer som tar för sig inom motorsport och bilintresse och visar att de kan lika mycket som killarna. Vår egen tidigare ambassadör Tina Thörner är ett utmärkt exempel på detta!

Körkortskuriosa
Visste du att det har varit lagkrav på körkort för motorfordon i Sverige sedan år 1916? På den tiden var det bra mycket enklare än det är idag att få körkort. Du behövde bara ha grundläggande kunskaper om fordonet och de få trafikregler som fanns. Från år 1923 tillkom kravet på att man skulle kunna köra bra och vara förtrogen med sitt fordon. På 1940- och 1950-talen utökades kraven på körskicklighet och på 1960-talet skapade Trafiksäkerhetsverket en strukturerad kursplan för förarutbildningen då man såg att det fanns behov av att få bukt med problem i trafiken.

Sedan 1990-talet har vi haft det tvååriga preliminära körkortet för den som just har klarat uppkörningen och det läggs mer och mer krut på att få körkortselever att förstå att människans begränsningar är utgör den största trafikfaran. På 1990-talet sänktes även åldern för övningskörning, vilket har gjort att många hinner med fler timmar bakom ratten innan det är dags att ta körkort.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.