Besikta bilen hos Opus Bilprovning
22 Mars 2019 Använd parkeringsbromsen för extra säkerhet

Använd parkeringsbromsen för extra säkerhet

​Din parkeringsbroms är ett viktigt verktyg för att försäkra att din bil står tryggt på plats när du parkerar, framför allt på platser med lutning.

​Din parkeringsbroms är ett viktigt verktyg för att försäkra att din bil står tryggt på plats när du parkerar, framför allt på platser med lutning.

Det är särskilt viktigt att använda parkerin​gsbromsen på automatväxlade bilar. Parkeringsläget i automatlådor är ofta klent konstruerat och är inte utformat för att hålla hela bilens vikt. Det har hänt att automatväxlade bilar som endast har lämnats med parkeringsläget aktiverat, men utan handbroms, har kommit i rullning då de har fått en liten knuff eller stått i en mycket brant backe. Det kan gå riktigt illa om man har otur.

Din handbroms måste användas för att hållas i skick. Det görs bäst genom att använda den regelbundet. Den vajer som sköter handbromsen (i de flesta konstruktioner) behöver röra på sig med jämna mellanrum för att inte drabbas av rostangrepp eller få en tjock beläggning av smuts som gör att den kärvar.

Vi kontrollerar alltid att parkeringsbromsen fungerar som den ska vid besiktningen, så se till att testa den före din besiktning. Om den verkar krångla är det alltid bäst att åka förbi någon kunnig och låta dem ta en titt. Många gånger är det bara vajern som behöver spännas.

Testa din handbroms
I en lätt backe utan mycket annan trafik kan du testa din handbroms genom att från stillastående lägga ur växeln eller trampa ner kopplingen och sedan dra åt handbromsen. Den ska kunna hålla bilen helt stilla. Gör den inte det kan handbromsen behöva justeras.

Om du inte har tillgång till en trafikfri backe kan du till exempel på en parkeringsplats köra med handbromsen åtdragen. Du bör märka att det tar emot rejält när du försöker köra iväg.

Lite andra tips för parkeringsbromsen
Undvik att använda parkeringsbromsen om det är kallt och fuktigt ute. Det finns en risk för att den fryser fast om du har otur. Vid kall och fuktig väderlek är det bättre att säkra bilen med hjälp av en växel när du stannar.

Det bör du för övrigt alltid göra när du parkerar i en backe eller på annan plats med lutning. Det förhindrar att bilen kommer i rullning om parkeringsbromsen skulle släppa. Vänd helst hjulen lätt riktade mot trottoarkanten när du parkerar i backar. Även det ökar chansen att stoppa din bil om bromsarna skulle släppa.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.