Besikta bilen hos Opus Bilprovning
12 April 2019 150 000 bilar riskerar körförbud 1 maj

150 000 bilar riskerar körförbud 1 maj

Så många som 148 468 personbilar i trafik får körförbud om de inte besiktas senast 30 april. Det visar Transportstyrelsens statistik för april månad.

–Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder, vi har drive-in på de flesta av våra 93 stationer och även påsköppet på ett antal stationer, säger Tord Fornander, vice vd för Opus Bilprovning AB.

Innan de nya besiktningsreglerna infördes för knappt ett år sedan var det årlig besiktning som gällde och en besiktningsperiod på tolv månader, baserad på slutsiffran i registreringsnumret. Nu är istället regeln att ett fordon ska kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående besiktning.

–En orsak till det stora antalet fordon som riskerar körförbud kan vara att bilägare varit väldigt inkörda på slutsiffra och månad och att de nya reglerna inte är lika tydliga säger Tord Fornander.

Men Opus och bilbesiktningsbranschen i stort anser att den gör allt den kan för att hjälpa bilägarna att besiktiga i tid och undvika körförbud.

–Vi bjuder in och påminner flera gånger och det är idag även mycket lätt att få besiktningstid. På Opus erbjuder vi både drive-in och garanterar en tid inom 24 timmar.

Och när körförbud väl inträtt så meddelar både Transportstyrelsen och besiktningsföretagen bilägaren att bilen endast får användas för färd till verkstad eller besiktning.

­–Det är svårt för en bilägare att säga att hen inte visste när bilen ska vara besiktad eller att ens bil har fått körförbud, menar Tord Fornander.

Bild: Tord Fornander, vice vd för Opus Bilprovning AB.

En del av förklaringen kan också vara företagsbilar av olika slag, särskilt leasingbilar där den som brukar bilen inte är den som får kallelser och information från bilprovning och myndigheter. Dessa går i stället till en bilansvarig på respektive företag.

–Å andra sidan är detta förhållande inget som ändrats i och med de nya inställelsereglerna. Men det kan ju vara så att företagens bilansvariga haft svårt att ställa om till de nya reglerna, säger Tord Fornander.

Fornander berättar att Opus erbjuder sina företagskunder en kostnadsfri portal, en tjänst där företagen kan hålla ordning på sina fordonsflottor och när de ska besiktas.

–Portalen uppdateras varje vecka och vi tror det är ett bra sätt att underlätta för våra kunder att följa reglerna, säger Tord Fornander.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tord Fornander, vice vd på Opus Bilprovning
E-post: tord.fornander@opusbilprovning.se

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.