Besikta bilen hos Opus Bilprovning
26 Maj 2019 Välj besiktningsföretaget med hjärtat i miljöfrågan

Välj besiktningsföretaget med hjärtat i miljöfrågan

I ett samhälle där miljöämnet blir alltmer populärt och viktigt är det många som gör justeringar i sin vardag för att göra skillnad. Opus Bilprovning har ett stort fokus i frågan - och ser till att dra sitt strå till stacken.

Som bolag har Opus som avsikt att inte bidra till klimatförändringen på ett negativt sätt, och jobbar aktivt med att bidra positivt till miljön. I fordonsbranschen, vars användning utgör en stor påverkan på klimatet, är det viktigt att göra vad man kan som företag, menar Thomas Nilsson, kvalitets- och miljöchef på Opus Bilprovning.

– När vi har möjlighet kommunicerar vi givetvis med kunderna om deras miljöavtryck och hur de kan ändra små steg för att vara snällare mot miljön. Självklart står vi inte med pekpinnar och berättar hur de måste göra, men när vi ser en potentiell förbättring så berättar vi det. Att justera sina hjulinställningar kan minska bensinutsläpp, vilket är toppen för både miljön och för individen på ett ekonomiskt plan, säger Thomas.

Miljövänligt bokningssystem
Man jobbar också mycket med att minska pappersanvändningen. Där många företag skickar brev till brevlådan med kallelser och dylikt försöker Opus att modernisera branschen med ett mer digitalt användande, bland annat genom inbjudningar och påminnelser via e-post och SMS. En bokning kan även göras enkelt via Opus hemsida och deras mobilapplikation, vilket är både smidigt och miljövänligt. Om något måste skickas med post används både miljöcertifierade papper och klimatkompenserad frakt.

Thomas berättar att det finns andra besiktningsföretag som också arbetar positivt för miljön, men att Opus är det enda besiktningsföretaget som tar ett större ansvar i frågan.

– Vissa jobbar med aktivt miljöarbete och är likt oss certifierade med ISO 14001, men man har helt enkelt inte som avsikt att vara klimatneutral. Vi på Opus är det enda svenska besiktningsföretaget som klimatkompenserar hela sin verksamhet, berättar Thomas.

– Dessutom ger vi våra kunder möjlighet att klimatkompensera för sin egen körning om de vill.

Bild: Opus Bilprovnings Kvalitets- och miljöchef Thomas Nilsson planterar ett träd i byn Serthiac, på ön Espiritu Santo i Vanuatu.

Stora framtidsplaner
Arbetet kring miljön kommer inte heller minska i framtiden utan större steg kommer att tas. Man arbetar för att effektivisera stationerna och även för att öka antalet kunder – ju fler kunder, desto bättre blir det ju indirekt för miljön, menar Thomas.

En del av arbetet sker genom en stor dos frihet på de olika stationerna där det individuellt arbetas för att hitta effektiva arbetssätt.

– Det är många faktorer som spelar roll och därför kan miljöarbetet se annorlunda ut beroende på var man befinner sig. Det betyder att en station till exempel i de norra delarna av landet arbetar på ett vis, jämfört med en i Stockholm där kundantalet skiljer sig och där klimatet kan se annorlunda ut.

Se lediga tider/boka besiktning >>

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.