Besikta bilen hos Opus Bilprovning
21 Aug 2019 ”Vi är mycket stolta över vårt klimat- och miljöarbete”

”Vi är mycket stolta över vårt klimat- och miljöarbete”

Det är inte bara bilar som står i fokus hos Opus Bilprovning. Även miljöfrågor är viktiga, och därför görs stora ansträngningar för att påverkan på vår planet ska vara så liten som möjligt.

– Vi är mycket stolta över vårt klimat- och miljöarbete, säger Opus Bilprovnings vd Per Rosén.

Varje år besiktar Opus Bilprovning närmare två miljoner fordon. En verksamhet som bidrar till en bättre, säkrare och mer miljövänlig trafik. Men även negativt, i genomsnitt leder varje besiktning till att fem kilo koldioxid släpps ut.

Utsläpp som Opus Bilprovning inte är nöjd med – och på olika sätt försöker komma åt.

– Förklaringen till vårt engagemang är enkel, vi har bara en planet och den måste vi ta ansvar för. Vi har därför som långsiktigt mål att vår verksamhet inte ska skada varken vårt klimat eller vår miljö, säger Per Rosén.

Bild: Opus Bilprovnings vd Per Rosén

Klimatneutrala
De utsläpp av koldioxid som uppstår är både ett resultat av verksamheten i sig och genom de resor som kunderna gör till och från stationen. Till exempel är de stora portarna som öppnas och stängs ett stort antal gånger under en dag en värmetjuv som driver upp energiförbrukningen.

För att bli klimatneutrala arbetar Opus Bilprovning på två sätt.

Den ena, och viktigaste, är ett aktivt arbete för att minimera utsläppen från den egna verksamheten, vilket varit mycket framgångsrikt. På fyra år har Opus Bilprovning lyckat pressa ner utsläppen med 41 procent. Bland annat genom att se över värme- och ventilationssystemen i anläggningarna och endast köpa in el som är förnyelsebar.

Utöver detta byter Opus Bilprovning ut äldre belysning till förmån för energieffektiv i befintliga anläggningar samtidigt som man ser till att alla nya stationer utrustas med den senaste och miljövänligaste tekniken.

Men även genom att utöka tillgängligheten för kunderna - på så sätt kan många slippa köra en extra tur bara för att besikta bilen.

– Men hur mycket vi än anstränger oss kommer vi aldrig att få ner utsläppen till noll. Vi har därför som det första besiktningsföretaget i Norden valt att klimatkompensera de kvarvarande utsläppen. Och vi gör det även för kundernas bilresor till och från oss, säger Thomas Nilsson som är miljö- och klimatansvarig på Opus Bilprovning.

Drivkraft
Kombinationen av dessa åtgärder har gett Opus Bilprovning en drivkraft att fortsätta sitt förbättringsarbete. Till nytta för både miljön och klimatet.

En ytterligare bonus med att vara det företaget inom bilbesiktningsbranschen som, mest aktivt av alla, arbetar med miljöfrågor är att kunderna tydligt uppskattar satsningen.

– Vi är även noga med att de projekt för klimatkompensation som vi stödjer verkligen gör nytta, både för klimatet och de människor som berörs.

Opus Bilprovning stöder projekt dels i Bolivia för att återplantera skog som försvunnit, vilket är ett effektivt sätt att binda koldioxid som finns i atmosfären. Och dels ett projekt för att bevara regnskog på önationerna Fiji och Vanuatu i Stilla havet.

Thomas Nilsson hoppas och tror att Opus Bilprovnings engagemang för miljön ska attrahera svenska bilägare.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra en miljöinsats, och samtidigt minska vår egen påverkan på planeten.

Opus Bilprovning erbjuder också alla personbilskunder att klimatkompensera för sin egen körning. Informationen om fordonets klimatavtryck är kostnadsfri och återfinns på besiktningsprotokollet. Vill man klimatkompensera för sin egen körning kostar det 170 kronor per ton.

Bild: Opus Bilprovnings Kvalitets- och miljöchef Thomas Nilsson planterar ett träd i byn Serthiac, på ön Espiritu Santo i Vanuatu.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.