Besikta bilen hos Opus Bilprovning
20 Jan 2020 Så går det till under besiktningen - del 3

Så går det till under besiktningen - del 3

Under besiktningen hos Opus

Nu är det dags att hissa upp bilen för att kunna undersöka och kontrollera bilens underrede.

Dags för del tre i vår artikelserie om hur en kontrollbesiktning av din bil går till. Nu hissar vi upp bilen upp för att kunna undersöka och kontrollera bilens underrede.

Innehåll:

 • Underredeskontroll av: Stomme och kopplingsanordning
  • Hjulsystem
  • Drivsystem
  • Avgas- och avgasrenande system
  • Stopplykta, blinkers samt övriga kontrollampor
  • Bromssystem (utvändigt)
  • Styrsystem
 • Övriga utvändiga kontroller

Underredeskontroll - det som är svårast att se
De flesta bilägare brukar knappast hissa upp bilen själva för att ta sig en titt, såvida de inte hör något som skramlar eller låter konstigt. Det är ganska vanligt att våra besiktningstekniker upptäcker till exempel rostangripna balkar eller avgassystem på framför allt äldre bilar, eftersom man helt enkelt inte har möjlighet att se under bilen.

Det här är en av anledningarna till varför man måste besikta bilen varje år. På ett år hinner vanligtvis inga större rostskador uppstå. Upptäcks rostskador i ett tidigt skede har du större chans att åtgärda dem innan det blir alltför omfattande och kostsamma.

Vid en underredeskontroll tittar vi på stommens skick, ser efter så att kopplingsanordningen är hel. Vi kontrollerar bilens hjulsystem inklusive däck, fjädring, axel- och länklager samt hjullager. Därefter tittar vi på drivsystemet, vilket bland annat inkluderar kontroll av motor, bränsleslangar och avgassystem (inklusive kontroll av avgasrenande system). Vi kontrollerar bromssystemet utvändigt och även bilens styrsystem.

Övriga utvändiga kontroller
När vi är klara med bilens underrede sänker vi lyften till mellanläge för att kontrollera bland annat följande:

 • Stomme - i det här fallet sidobalkar och hjulhus som syns bättre från sidan
 • Drivknutar
 • Hjul och däck
 • Fjädrar och fjädersäten
 • Bromsledningar
 • ABS-komponenter
 • Styrdetaljer (mekanism och länkage)
 • Strålkastare
 • Reflexer
 • Vindruta
 • Kopplingsdelar och kontakt för släpvagn

Det är många steg trots att kontrollen av din bil går snabbt. Vår besiktningspersonal jobbar alltid mot en fastställd checklista för att du ska få ett korrekt besiktningsprotokoll.

Om allt är OK går vi vidare till de sista stegen som innebär kontroll av bromsar, mätning av avgasvärden och en provkörning. Mer om det kan du läsa i del 4 av vår artikelserie.

Se även:
Så går det till under besiktningen - del 1
Så går det till under besiktningen - del 2
Så går det till under besiktningen - del 4

Att tänka på inför besiktningen

Förbered dig inför besiktningen

Vem vill inte att bilprovningen skall vara enkel och smidig? Ta del av våra tips inför bilbesiktningen och undvik onödiga anmärkningar som du enkelt kan fixa själv.