Besikta bilen hos Opus Bilprovning
27 Jan 2020 Så går det till under besiktningen - del 4

Så går det till under besiktningen - del 4

Bromstest hos Opus

Bromsarna är en av de viktigaste säkerhetsfunktionerna på din bil. Kontroll av bromsar ingår i den sista delen i artikelserien som beskriver hur en besiktning hos oss på Opus går till.

Innehåll:

  • Bromsarna är livsviktiga
  • Ligger avgasvärdena inom gränserna?
  • Sista steget: Provkörning

Bromsarna är livsviktiga
Nu är det dags för de sista men viktiga kontrollerna av bilens bromsar. Bromsar är en förbrukningsvara som behöver kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum.

Vi börjar med att kontrollera bromsarna i vår bromsprovare. Med hjälp av den mäter vi bland annat bromskraften och fördelningen av bromskraften på varje axel. Det är vanligt att en bil bromsar ojämnt och den ojämna bromskraften får inte överstiga ett visst värde. En stor skillnad i bromskraften på samma axel kan leda till att bilen får sladd vid en kraftig bromsning. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över bromsarna.

Vi kontrollerar om bromsarna pulserar, till exempel på grund av ojämna bromsskivor. Bromsbeläggen får inte vara för slitna, inte heller vara anliggande. De måste alltid släppa greppet helt efter ett tryck på bromspedalen.

Vi kontrollerar parkeringsbromsens funktion och rörelsereserven i den. Om parkeringsbromsens vajer är väldigt slapp, skadad eller helt har gått av ger det direkt nedslag vid besiktningen. Det måste åtgärdas direkt. I bromsprovaren kontrollerar vi även stötdämparnas funktion.

Ligger avgasvärdena inom gränserna?
För miljöns, din egen och andras hälsas skull måste värdena för kolmonoxid, kolväten och lambdavärdet (på bensindrivna bilar) ligga inom de lagstadgade gränserna. På dieseldrivna bilar kontrollerar vi opaciteten och på vissa dieselbilar gör vi en visuell kontroll gällande svärtning (rester av sot).

Avgasmätningen gör vi med hjälp av moderna instrument som snabbt mäter av bilens avgasvärden och avgör om de håller sig inom de lagstadgade gränserna.

Sista steget: Provkörning
Den sista kontrollen vi gör är en provkörning. Vi behöver känna efter om din bil uppvisar skevhet, instabilitet eller att den kärvar i styrsystem, hjul, gasreglage med mera. Vi lyssnar efter missljud i hjullager och kraftöverföringssystem samt om det förekommer starka bullernivåer ifrån avgassystem. Om så är fallet kan det tyda på ett läckage eller att du har monterat någon form av ljudförstärkare. Det är oftast otillåtet att använda den typen av utrustning. Vi testar om bromsarna fungerar ordentligt, kontrollerar att hastighetsmätaren reagerar som den ska och att backspeglar, vindrutetorkare och spolare har full funktionalitet.

Förhoppningsvis har du nu en nybesiktad bil utan anmärkning. Fick du däremot något nedslag åtgärdar du det snarast möjligt och kommer in till oss för en efterkontroll . Har du en lätt personbil behöver inte boka tid i förväg. Kom förbi någon av våra klimatsmarta stationer runt om i landet. Får du vänta mer än 20 minuter bjuder vi på 50% rabatt på priset.

För andra fordonstyper kan du se vad som gäller på respektive stationssida. Självklart kan du också boka en tid via vår onlinebokning alternativt kontakta vår kundtjänst på tel. 0775-500 300. Välkommen till oss på Opus!

Se även:
Så går det till under besiktningen - del 1
Så går det till under besiktningen - del 2
Så går det till under besiktningen - del 3

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.