Besikta bilen hos Opus Bilprovning
18 Feb 2020 Ny rapport varnar för brister i trafiksäkerhet och miljökontroll

Ny rapport varnar för brister i trafiksäkerhet och miljökontroll

Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen

Branschorganisationen Fordonsbesiktningsbranschen varnar i en rapport, som publicerades i veckan, för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är.

Rapporten visar också att förändrade regler år 2018 resulterat i att tiotusentals fordon har godkänts vid besiktningen trots att de har icke-fungerande avgasrening.

På torsdag inleds en stor global trafiksäkerhetskonferens i Stockholm, med Sverige som värd och deltagare från över 100 länder. Fokus på konferensen är trafiksäkerhet utifrån hållbarhet.

Länkar:

Underrubrik

Lorem ipsum cybrum copsum opusit max literata mjau knappus sit amet. Hutmil ciss javus scriptus mjau optimus mallus radus. Besiktus mjau testata opusit pax deus max volt. Batterata nix kapit mjau besiktus?

Underrubrik

Lorem ipsum cybrum copsum opusit max literata mjau knappus sit amet. Hutmil ciss javus scriptus mjau optimus mallus radus. Besiktus mjau testata opusit pax deus max volt. Batterata nix kapit mjau besiktus?

Underrubrik

Lorem ipsum cybrum copsum opusit max literata mjau knappus sit amet. Hutmil ciss javus scriptus mjau optimus mallus radus. Besiktus mjau testata opusit pax deus max volt. Batterata nix kapit mjau besiktus?

Underrubrik

Lorem ipsum cybrum copsum opusit max literata mjau knappus sit amet. Hutmil ciss javus scriptus mjau optimus mallus radus. Besiktus mjau testata opusit pax deus max volt. Batterata nix kapit mjau besiktus?