Besikta bilen hos Opus Bilprovning
17 Aug 2021 Kraftigt ökat intresse för A-traktorer

Kraftigt ökat intresse för A-traktorer

"Det är ganska mycket att tänka på"

A-traktor ökar kraftigt

16-åriga Frida Hedberg med sin fina registreringsbesiktade A-traktor.

Efter en förenkling av reglerna gällande ombyggnad av bilar till A-traktorer har antalet exploderat sedan sommaren 2020.

Prognosen för 2021 är att över 10 000 nya A-traktorer kommer att registreras i Sverige.

Många har säkert noterat att det är fler fordon med LGF-skylt på vägarna nu än för ett par år sen. I hela landet byggs bilar om till A-traktorer som aldrig förr.

– Vi på Opus är väldigt positiva till att det finns ett så stort intresse bland unga för motorfordon och ombyggnaderna skapar mycket kunskap, säger besiktningsingenjör Göran Vikman som arbetar med kundsupport inför registreringsbesiktningar av A-traktorer.

Många har frågor

Stora delen av arbetsdagen ägnar Göran sig åt att svara på frågor från unga och deras föräldrar som vill bygga om bilar och A-traktorer.

– Vi vill verkligen göra allt för att registreringsbesiktningarna ska gå bra för kunden, men man ska ha klart för sig att det är ganska mycket att tänka på.

Det var den 15 juli 2020 som reglerna för A-traktor började ändras. Viktigast var att man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Tidigare var det krav på att fordonets hastighet på lägsta växeln var högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.

BMW, Audi och Porsche

– Förut var Volvo och mindre pickuper vanliga bland A-traktorer, men med de nya reglerna är det en rad olika modeller som byggs om. Till exempel BMW, Audi och ibland till och med Porsche, säger Göran Vikman.

Maxhastigheten 30 km/tim är dock oförändrad.

A-traktor

För att en A-traktor ska bli godkänd måste det finnas en förstängning som gör att kupé och godsutrymmen inte går att använda som i en vanlig bil.

Seriebyggd täckt bil

Fordon som ska byggas om till A-traktorer ska vara registrerade för en släpvagnsvikt på minst 1 000 kilo eller att tjänstevikten är 2 000 kg eller högre.

– Det är också viktigt att ursprungsfordonet är en seriebyggd täckt bil, påpekar Göran Vikman.

Ändras inte karosseriets yttre utformning ska det finnas en så kallad förstängning, som gör att kupé och godsutrymmen inte går att använda som i en vanlig bil.

– När A-traktorn väl godkänts vid registreringsbesiktning får den inte ändras mer än möjligen byta färg, vilket i så fall korrigeras vid nästa kontrollbesiktning.

Inte ändra på något

Förutsatt att A-traktorn är oförändrad behöver man inte vara livrädd för polisen och för att bli underkänd vid flygande besiktning – eller för utebliven ersättning från försäkringsbolag efter olycka.

– Men det förutsätter då, som sagt, att man aldrig ändrar på någonting, exempelvis så hastigheten blir högre än 30, avslutar Göran Vikman.

Fakta

  • En A-traktor är en bil som byggts om till traktor. Ombyggnaden ska vara sådan att fordonet endast med stor svårighet ska kunna återställas till en vanlig bil. Högsta hastighet; 30 km/tim.
  • 1 juli 2021 fanns det 37 898 A-traktorer registrerade varav 23 837 var i trafik.
  • A-traktortätaste länet är Dalarna med cirka 96 traktorer per 10 000 invånare. A-traktorglesast är Stockholm med blott 9 traktorer per 10 000.
  • Den kommun i landet där överlägset flest A-traktorer är registrerade är Sundsvall (738). Andra stora A-traktorkommuner är Piteå (521), Örnsköldsvik (486), Skellefteå (438), Norrtälje (424) och Falun (410). Minsta antalet har Burlövs kommun i Skåne (7).

  • Sedan 2018 omfattas A-traktorer av krav på återkommande kontrollbesiktning.


Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.