Besikta bilen hos Opus Bilprovning
2 Mars 2022 FBB:s rapport: Kraftig ökning av körförbud och bromsfel

FBB:s rapport: Kraftig ökning av körförbud och bromsfel

Effekt av besiktningsundantag under pandemin

Med anledning av coronapandemin förlängdes tillfälligt inställelsetiden för besiktning. Det resulterade i att över hälften av de tunga lastbilar som utnyttjade möjligheten till förlängd inställelsetid senare underkändes när de kontrollbesiktades.

Dessutom fick över hälften av lastbilarna anmärkning på bromsarna vid kontrollbesiktningen. Det visar Fordonsbesiktningsbranschens (FBB) årliga branschrapport som publicerades på onsdagen.

-Detta är allvarliga uppgifter som också visar på vikten av att kontinuerligt kontrollera skicket på den tunga fordonsflottan i Sverige. Uppenbarligen behövs det löpande och tät kontroll av sådant som bromssystem för att säkerställa att lastbilar och tunga släp är i trafikdugligt skick, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Här är några av slutsatserna från årets rapport:

  • Löpande besiktning spelar stor roll för trafiksäkerheten. De fordon som sköt upp sin besiktning under 2020 på grund av ett undantag som infördes i samband med coronapandemin visade sig senare ha väsentligt fler fel än de som inte sköt upp besiktningen. Opartisk och regelbunden kontroll av fordonsparken behövs för trafiksäkerheten!
  • Miljökontrollen fortfarande undermålig – men nya regler kan vara på gång efter att riksdagen och regeringen agerat i frågan. Efter många år av påtryckningar från FBB ska nu Transportstyrelsen undersöka förutsättningarna för skärpt miljökontroll – och det är oerhört viktigt att myndigheten ser över både gränsvärden och mätmetoder.
  • Nya mätmetoder testas i skarpt läge: följ med till en besiktningsstation i Borås där bl.a. partikelräkning testas i skarpt läge och få en inblick i den nya tekniken som snart kan införas vid besiktningen i Sverige.
  • Det saknas fortfarande särskilda regler vid besiktning av elbilar: trots att försäljningen av elbilar och laddhybrider fortsätter att öka markant saknas fortfarande särskilda regler och kontrollpunkter för dessa fordon när de besiktigas – det behöver införas snarast!
  • Nya EU-direktiv för besiktning är på gång, men det kommer ta många år innan nya regler är på plats. Sverige kan inte invänta EU utan behöver modernisera och skärpa upp regelverket gällande säkerhetssystem, miljökontroll och elbilar redan nu.

Läs mer om allt detta och mycket mer i årets rapport > Pdf, 7.1 MB.

Branchrapport
Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.