Besikta bilen hos Opus Bilprovning
9 Mars 2023 Årets branschrapport 2023: Branschen tar krafttag mot fusk, manipulering och brott

Årets branschrapport 2023: Branschen tar krafttag mot fusk, manipulering och brott

FBB rapport2023

Idag den 9 mars presenterar Fordonsbesiktningsbranschen årets branschrapport. Rapporten är fylld med fakta om hur besiktningsbranschen arbetar för att se till att skärpa miljökontrollerna, förbättra trafiksäkerheten och stoppa fusk, bedrägeri och brott som vi ibland stöter på.

Här är tre slutsatserna från årets rapport:

  • Branschen tar krafttag mot fusk, manipulering och brott
    Du som besiktigar din bil ska kunna lita på att utfallet av din besiktning är korrekt och att bedömningen har gjorts på ett opartiskt sätt. Branschen har nollvision mot oegentligheter och arbetar systematiskt med ett tätt samarbete med polisen för att lagföra personer som begår brott och andra oegentligheter.
  • Sverige ligger fortsatt långt efter andra EU-länder när det gäller miljökrav vid besiktning
    Transportstyrelsen presenterade den 15 februari nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, vilket välkomnas av branschen. Förändringar kan vara på gång! Nu är det dock viktigt att ansvarig myndighet och regeringen agerar så att regelförändringarna snabbt blir verklighet.
  • Fortfarande inga specifika besiktningsregler för elbilar
    Särskilda regler för elbilens unika delar och komponenter bör införas omgående för att kunna garantera säkerheten på våra vägar. Antalet elbilar fortsätter att öka på de svenska vägarna och Transportstyrelsen öppnade redan för två år sedan för förändringar. Trots det har ännu inget hänt!

Utöver detta kan du i branschrapporten bland annat läsa om Sveriges nya infrastrukturministern Andreas Carlsons tankar om trafiksäkerhet och regeringens arbete framöver. Stefan Erkensjö, chef för Nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten, berättar om arbetet att motverka och upptäcka fusk och brott inom besiktningsbranschen. Därtill en intervju med Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och allergiförbundet om vad som krävs för att minska luftföroreningarna från trafiken

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.