Besikta bilen hos Opus Bilprovning
20 Sept 2023 Viktigt att belysningen på din bil fungerar korrekt

Viktigt att belysningen på din bil fungerar korrekt

Fordonsbelysning

Rätt belysning på ditt fordon är en central faktor för en säker trafikmiljö. Det är av yttersta vikt att du som förare både ser ordentligt och blir synlig för andra trafikanter.

Under besiktningen av personbilar och lätta lastbilar utförs därför en noggrann kontroll av fordonsbelysningen som är avgörande för trafiksäkerheten, såsom strålkastare, blinkers och bromsljus.

Vitt ljus framåt

När det kommer till framåtriktat ljus är det viktigt att fordonet endast visar vitt eller gult ljus. Under dagtid bör du använda halvljus, men det är tillåtet att använda andra ljuskällor vid behov. Notera att halvljus och andra ljuskällor inte får användas samtidigt. Med andra ljuskällor avses här ljus från varsellyktor, dimljusstrålkastare eller strålkastare med reducerad spänning.

Rött ljus bakåt

För belysning som riktas bakåt gäller att fordonet ska visa rött ljus. Vit belysning bakåt får endast användas vid backning eller vid arbete som kräver sådant ljus.

Belysning på släpvagn

För dig som kör med släpvagn är det viktigt att notera att belysningen på släpvagnen alltid måste vara aktiv när du är ute och kör. Ibland kan det krävas att du manuellt slår på belysningen, var noga med att dubbelkolla detta.

För ytterligare information om hur du väljer rätt typ av belysning, besök Transportstyrelsens hemsida och läs mer i dokumentet "Välj Rätt Fordonsbelysning"

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.