Besikta bilen hos Opus Bilprovning
19 Feb 2024 FBB-rapport: Sverige bland de sämsta i Europa gällande miljökrav vid besiktning

FBB-rapport: Sverige bland de sämsta i Europa gällande miljökrav vid besiktning

Saknar specifika besiktningregler för elbilar

FBB:s branschrapport

Sverige är – för femte året i rad – i EU:s bottenliga gällande miljökrav vid fordonsbesiktning. Det framgår i Fordonbesiktningsbranschens (FBB) nya rapport. Vidare välkomnar FBB förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening, samt saknar specifika besiktningsregler för elbilar.

Vägtrafiken är fortfarande en stor källa till luftföroreningar. Skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning är därför viktig för att förbättra luftkvaliteten. Men sedan reglerna ändrades 2018 godkänns många bilar, trots bristande avgasrening och miljöfarliga utsläpp. Låga krav och höga gränsvärden gör att Sverige placerar sig i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning.

Redan i fjol rapporterade FBB om att Transportstyrelsen lagt fram förslag om att skärpa miljökontrollen, fullt möjliga att införa inom nuvarande EU-direktiv. Dessutom uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna att så snabbt som möjligt implementera partikelmätning vid avgaskontroll. Det finns inget att vänta på – branschen vill se att Sverige går från ord till handling.

- Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen. Att Transportstyrelsen då inte ens vill agera på sina egna förslag, är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen.

Vill se ändrat regelverk

Idag finns fler än en halv miljon laddbara bilar i Sverige, vilket utgör 11% av den totala personbilsflottan.

FBB visar i sin rapport att besiktningsreglerna för elbilar inte håller jämna steg med samhällets tekniska utveckling och elektrifiering. Komponenter som är specifika för elbilar kontrolleras alltså inte för eventuella fel. Andra länder har redan ändrat sina regelverk, men i Sverige lyser nya regler fortfarande med sin frånvaro.

Läs rapporten Pdf, 7.8 MB.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.