svar

Meddelande:
Hej Kenneth,

Tack för att du kontaktat oss. Jag förstår din oro. Jag har sett att personalen på en del stationer använder handskar, men det är inte något vi gått ut med centralt i dagsläget. Personalen tvättar dock händerna mellan varje besiktning, och den huvudsakliga smittovägen är genom droppar från hostningar/nysningar och liknande. Bedömningen från Folkhälsomyndighetens bedömning är, i alla fall i dagsläget, att chansen för smitta vid indirekt kontakt är försumbar så länge god handhygien iakttas.

Om just handskar är viktigt för dig rekommenderar jag att du tar kontakt med stationen där du tänkt besikta och ber dem använda handskar just vid besiktningen av din bil. Om handskar finns att tillgå kommer vi såklart att göra vad vi kan för att tillgodose det önskemålet.

Med vänliga hälsningar, och hopp om att ha stillat din oro,

Namn:
Staffan

E-post:
staffan.johansson@onecontact.cc