svar

Meddelande:
Under den tid som gått sedan pandemin debuterade har löpande ny kunskap om olika lämpliga skyddsåtgärder tillkommit. Som exempel kan nämnas att bilverkstäder infört att man täcker in säten och sätter på ett rattskydd. Personalen använder handskar och munskydd när man arbetar inne i bilen.
Vad jag förstår har inte Opus tagit till sig något av den information som tillkommit och ej heller infört någon av de skyddsåtgärder som tex bilverkstäderna infört.
Varför vill inte Opus visa samma omsorg om sina kunder som bilverkstäderna? Att använda munskydd i ett så trångt utrymme som en bil utgör är idag inte det minsta ifrågasatt, utan kan kraftigt minska risken för nästa person som sätter sig i bilen, utan att bli smittad.

Namn:
Håkan

E-post:
hakan.ryden@topnet.se