Sätra

Adress: Strömsätravägen 14, 127 35 Skärholmen.