Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Opus Biltest

Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll

Tjänsten riktas till privatpersoner och företagskunder

Vi testar bilen du vill köpa

Med Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll kontrollerar vi fordonet ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Kan genomföras på alla fordonslag. Boka tid på någon av Opus Bilprovnings stationer för att göra ett oberoende och opartiskt begagnattest.

Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll

Vi kontrollerar ditt fordon med hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll innehåller samma kontroller som en kontrollbesiktning, resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till någon myndighet och kan aldrig ske i kombination med lagstadgad kontrollbesiktning. Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll garanterar inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Följ gärna med under testet och vi informerar även muntligt statusen på bilens skick avseende trafiksäkerhet och miljö.


Vid Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll kontrollerar vi att fordonet uppfyller samhällets minimikrav i delar som är av betydelse för trafiksäkerhet och miljö. Kontrollerna är generellt utformade så att de flesta vitala försämringar av ålder och användning hos fordonen kan upptäckas innan de medför större fara i trafik.

Fordonets skick, skötsel och bruk är enligt lag alltid ägarens ansvar. Resultatet av Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll skrivs ut och lämnas till kund. Går även att få digitalt via e-post.

Varför Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll?

Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll ger en aktuell bild på eventuella fel och brister, dock ingen garanti att fordonet är felfritt. Vi bedömer fordonet vid testtillfället och lämnar ingen garanti på framtida fel eller brister.

 • Lämpar sig för alla fordon
 • Vi testar alltid med instrument av högsta kvalité
 • Våra besiktningstekniker är speciellt utbildade på biltester

De här punkterna kontrollerar vi när vi testar din personbil

 • Stomme – Bärande konstruktioner med infästningar som ram, balkar, och plåtytor. Ingående delar är bland annat sidobalkar, dörrstolpar, golv, hjulhus samt fram- och bakvagn med infästningar.
 • Hjulsystem – Hjul, fjädring, axlar och länkage. Vitala delar är däck, fjädrar, fjädersäte, länkarmar, lagringar, stötdämpare och spindelleder.
 • Drivsystem – Kontroll av läckage från motor, bränsle- och avgassystem samt kontroll av bullernivå. Täthetskontroll av fordon med gasdrift. Drivaxlar/knutar, slutväxel, frikoppling och växellåda.
 • Bromssystem – Bromsförmåga samt ojämn bromsverkan. Hjulbromsar med bromsskivor och belägg. Länksystem, bromsledningar med eventuella ventiler och ABS-system. Parkeringsbromsens funktion.
 • Styrsystem – Styrväxel-/servo med stag och ledningar samt styrleder. Funktionskontroll av styrning utifrån skador, kärvning och glapp.
 • Karosseri – Dörrar/främre huv inklusive lås med säkerhetsspärr. Vindruta och främre sidorutor samt bilbälten. Kontroll sker även av ABS/SRS-system och dess olika delar. Varningslampa för exempelvis antisladdsystem kontrolleras.
 • Kommunikationssystem – Strålkastare, körriktningsvisare, fram- och baklyktor, reflexer, vindrutetorkare och spolare, signalanordning, backspeglar och att varningstriangel finns.
 • Miljökontroll – Komponenter i det avgasrenande systemet och mätning av avgasutsläpp. På nyare fordon avläses bränsle- och avgaspåverkande funktioner via bilens omborddiagnossystem (OBD). Gränsvärden vid utsläppskontroll anges inom parentes på protokollet.
 • Övrigt – Övriga detaljer som kontrolleras är kopplingsanordning, hastighetsmätare samt varningslampor för ABS och motorelektronik.

Bokning

Boka Opus Biltest Trafisksäkerhetskontroll >
Vår webbokning hittar du på länken ovan.
Har du frågor eller vill boka? Kontakta kundtjänst på 0775-500 300.

Tid erhålles av de lediga tider som finns på webbokning. För information om avbokningsvillkor >

Priser

Opus-appen när du ska köpa/sälja bil

Med Opus-appen får du många praktiska hjälpmedel som gör det enkelt att äga och köra bil.

Boka bilbesiktning hos Opus

Dags för besiktning?

Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.