Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Gasdrivna fordon

Viktig information till dig med ett gasdrivet fordon (metangas, biogas, naturgas) inför kontrollbesiktning.

Det har införts nya besiktningsregler för kontrollbesiktning av gasdrivna fordon (gasbilar). Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller och vad det kostar när du ska besikta ditt gasfordon.

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas så kan heller inte en kontroll av hela gassystemets täthet utföras och fordonet underkänns med krav på ny kontrollbesiktning.

Två alternativ vid besiktning av gasfordon:

1. Frilagda tankar
Vid en kontrollbesiktning måste alla gastankar (inklusive ledningar) vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet. Det innebär att alla inspektionsluckor, skyddsplast och övriga detaljer som skymmer synligheten av gassystemet måste demonteras innan en kontrollbesiktning kan utföras.

OBS! För fordon med högt placerade gastankar krävs extra förberedelser så vi kan utföra kontrollen på ett säkert sätt. Om ditt fordon har gastankar monterade exempelvis på tak, ovan hytt eller liknande som inte nås från marknivå, och avser att komma till oss med tankarna frilagda, behöver du kontakta din lokala station för personlig bokning.

2. Gasintyg
Om inte bränsletankarna är frilagda vid besiktning krävs ett gasintyg, som vid besiktningstillfället inte får vara äldre än 15 månader.
Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.
Intyget kan omfatta endast gastank/gastankar eller hela bränslesystemet för gas.

OBS! För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 1 september 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som är utsedd av fordonstillverkaren eller har verifierats av oss (besiktningsföretag).

Verifierade verkstäder

Lista på verkstäder som är verifierade av oss eller utsedda av fordonstillverkaren:

För aktuell förteckning av fordonstillverkaren utsedda verkstäder för VW Group och Scania:

Verkstäder som finns angivna på VW Groups webbsida samt de på Scanias hemsida markerade med nedan symbol under "Verkstadstjänster" är utsedda och godkända av fordonstillverkaren och gäller endast det egna märket/de egna märkena.

GasVehiceService

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl, telefon eller genom att besöka någon av våra besiktningsstationer.

Vad kostar det att besikta gasfordon?

Kontrollbesiktning av gasdrivna personbilar och lätta lastbilar (max totalvikt 3500 kg) kostar från 699 kronor.

Information till verkstäder

I bifogat informationsblad finns viktig information till verkstäder som utfärdar intyg på kontrollerade bränslesystem för fordon drivna med metangas, biogas, naturgas.

Så blir din verkstad verifierad

Har du en verkstad och vill synas på listan för verifierade verkstäder? Kontakta oss på mejl, telefon eller genom att besöka någon av våra besiktningsstationer.

Att tänka på inför besiktningen

Förbered dig inför besiktningen

Vem vill inte att bilprovningen skall vara enkel och smidig? Ta del av våra tips inför bilbesiktningen och undvik onödiga anmärkningar som du enkelt kan fixa själv.

Boka bilbesiktning hos Opus

Dags för besiktning?

Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.