Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Registreringsbesiktning

Har du gjort en ändring eller vill du registrera ditt fordon i Sverige? Då behöver du boka tid för en registreringsbesiktning.

Vår erfarenhet och kunskap om regler och rutiner kring registreringsbesiktning av fordon ger dig trygghet och en effektiv besiktningsprocess.

En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige. Den utförs enligt TSFS 2010:87 för att säkerställa fordonets tekniska identitet och se till att det uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att fastställa uppgifter till vägtrafikregistret. Nedan kan du läsa mer om vilken besiktning som passar dina behov.

Oregistrerat fordon

Registreringsbesiktning utförs på oregistrerade fordon, till exempel importerade fordon eller äldre tidigare registrerade fordon som inte längre har något registreringsnummer.

Vi utför bland annat registreringsbesiktning för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, släpvagnar med flera som ska registreras för vägtrafik i Sverige.

För att kunna boka en sådan regbesiktning på ditt oregistrerade fordon behöver du först en godkänd ursprungskontroll, vilken du ansöker om hos Transportstyrelsen.

När besiktningen är klar får du ett protokoll med resultat och efter godkänd besiktning får du ett registreringsbevis hemskickat med posten.

Mer information om registreringsbesiktningen

Innan du bokar

Innan du kan boka tid för registreringsbesiktning för oregistrerat fordon måste du först ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Information om detta hittar du på Transportstyrelsens webbplats. När ursprungskontrollen godkänts får du ett beslut om detta av Transportstyrelsen och kan då boka tid på 0775- 500 300.

Ha följande uppgifter tillgängliga vid bokningen:

 • Ärendenummer som du fått av Transportstyrelsen.
 • Fordonets totalvikt som du exempelvis kan hitta på fordonets tillverkarskylt.
 • Ditt telefonnummer, namn och adress.

Att tänka på innan besiktningen

 • Registrering. Personen som fordonet ska registreras på, måste vara densamma som har ansökt om och fått beslut om godkänd ursprungskontroll.
 • Ägarbyte. Om ägarbyte skett har Transportstyrelsens beslut upphört att gälla och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras av den nye ägaren.
 • Legitimation. Den som inställer fordonet till registreringsbesiktning ska kunna legitimera sig med giltig legitimationshandling för att registreringsbesiktningen ska kunna utföras.
 • Fullmakt. Ifall ombud inställer fordonet till registreringsbesiktning och undertecknar registreringsanmälan krävs en ifylld fullmakt samt en kopia på ägarens identitetshandlingar.

Beslut om ursprungskontroll. Ta med dig det beslut om godkänd ursprungskontroll, som du fått av Transportstyrelsen, till registreringsbesiktningen.

Om registreringsbesiktningen

Vi identifierar fordonet tekniskt, kontrollerar det ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt samt anger de fordonsuppgifter som ska registreras i Vägtrafikregistret. Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet för att det ska vara anpassat till svenska förhållanden.

EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och detta kan styrkas med registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet är i seriemässigt utförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Detta gäller inte för fordon som:

 • är konstruerade för vänstertrafik
 • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
 • är tillverkade i små serier

Avgasrening: Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3,5 ton och dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton.

Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska vara i samma utförande som när det serietillverkades.

Belysning: Är fordonet avsett för exempelvis den amerikanska marknaden kan belysningen behöva anpassas.

Undantag: Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen. Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen.

Fordonet tilldelas ett registreringsnummer: När registreringsbesiktningen och identitetskontrollen är godkänd registrerar vi fordonet i vägtrafikregistret. Fordonet tilldelas ett registreringsnummer och Transportstyrelsen skickar ett registreringsbevis och fordonets registreringsskyltar till dig som ägare.

Tänk på: att både registreringsbevis och registreringsskyltar med automatik skickas till den svenska adress du är folkbokförd på. Registreringsbevis och registreringsskyltar skickas aldrig till utlandet.

Kort om import

Som alltid är det Transportstyrelsens föreskrifter som gäller vid import, men här kan du ta del av viktig och allmän information som kan vara bra att tänka på vid import av fordon.

Viktig information om import:
Vid köp av ett fordon utomlands ska du alltid kontrollera fordonets identitetsmärkning.

Identitetsmärkningen finns normalt instansad i fordonets chassi och på en särskild tillverkarskylt. Identitetsmärkningen kontrolleras mot den utländska registreringshandlingen, det är viktigt att alla tecken i identitetsmärkningen stämmer överens med den som finns i registreringshandlingarna.

Se till att få med alla nycklar som tillhör fordonet. Normalt lämnar fordonstillverkaren med tre nycklar.

Kontrollera även fordonshandlingarna. Innan du lämnar säljaren ska du minst ha fått med dig en köpehandling och fordonets registreringshandling. Observera att många EU-länder har en del 1 och en del 2 av registreringshandlingen, du måste få med dig båda för att få en godkänd ursprungskontroll.

Allmän information om import:
Om fordonet har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring, får du köra fordonet i högst en vecka från det att fordonet fördes in i landet. För att få köra fordonet efter att den första veckan passerat krävs en tillfällig registrering.

Enda undantaget är dagen då du ska utföra registreringsbesiktningen. Då får du köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsstationen, under förutsättning att du har ett ”Bevis om avtalad tid” tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Bevis om avtalad tid kan du begära i samband med att du bokar en tid för registreringsbesiktning.

Ett fordon som kommer via import från ett land utanför EU eller från ett EES-land ska alltid förtullas.

Om fordonet är nytt och importerat från ett annat EU-land ska du anmäla till Skatteverkets kontor i Ludvika att du har köpt ett fordon.

En kopia på köpehandlingen ska också skickas till Skatteverket. Enligt reglerna för mervärdesskatt räknas ett fordon som nytt om fordonet vid köpet körts mindre än 600 mil, eller om fordonet varit i trafik i mindre än 6 månader. Det räcker att ett av kriterierna är uppfyllt för att fordonet ska räknas som nytt när det gäller mervärdesskatt.

Registrerade fordon

Fordon som är förregistrerade (har registreringsnummer men saknar tekniska data), måste registreringsbesiktas för att säkerställa identitet, kontrollera att gällande krav är uppfyllda och för att fastställa uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret.

Ett ändrat eller ombyggt fordon ska normalt inställas till registreringsbesiktning inom 1 månad efter det att ändringen utförts enligt fordonsförordningen (2009:211).

Enklare ändring

Har en enklare ändring gjorts på fordonet exempelvis montering/demontering av standarddragkrok, demontering av dubbelkommando, taxiutrustning etc så ska även det registreringsbesiktas.

Har du frågor om din besiktning eller vill ha hjälp med bokningen är du välkommen att kontakta kundtjänst på 0775-500 300.

När besiktningen är klar får du ett protokoll med besiktningsresultat och efter godkänd registreringsbesiktning får du ett nytt registreringsbevis hemskickat med posten.

Vid registreringsbesiktning av dragkrok, kom ihåg att ta med:

 • Monteringsanvisning
 • Dragkrok och nyckel (för demonterbar dragkrok).

Import av fordon från EU-land

I videon får du information om hur du går tillväga när du ska registrera ett fordon som har blivit importerat från ett land inom EU, till exempel Tyskland.

Import av fordon från tredje land

Om du har importerat fordonet från till exempel USA visar videon nedan hur du ska göra för att få det registrerat. Du kan även kontakta oss om du har frågor inför registreringsbesiktningen.

Läs mer på Transportstyrelsens webbsida om:

 • Fordonsimport och ursprungskontroll
 • Fordonsimport från början till slut
 • Ansök om ursprungskontroll

Registreringsbesiktning A-traktor

Nu kan du enkelt och smidigt boka registreringsbesiktning för A-traktor i vår onlinebokning. Du behöver inte längre kontakta kundtjänst eller stationen för att boka registreringsbesiktning för A-traktor, utan kan boka direkt i vår onlinebokning.

En registreringsbesiktning krävs när du har byggt om ett motordrivet fordon till en A-traktor.

Vad behöver du göra inför registreringsbesiktning för en A-traktor?

Sedan 2021 behöver man ta med ett intyg till registreringsbesiktningen.
Intyget ska vara ifyllt av den som utfört hastighetsbegränsningen.
Kan till exempel vara en verkstad eller annan person som utfört hastighetsbegränsningen vid ombyggnationen.
Intyget ska skrivas ut och tas med till besiktningen. Den som undertecknat intyget måste vara med på plats vid besiktningen och kunna legitimera sig.

Läs mer om registeringsbesiktning A-traktor

Här hittar du blanketter:

Förändrat ditt fordon?

Nedan finner du en blankett där du kan redogöra din förändring. Fyll i direkt på skärmen och skriv ut.

Vad krävs om fordonets primära chassinummer är svårt att tyda eller inte hittas?

Klicka på länken nedan (pdf) för att se informationsblad om fordonets primära id-märkning (chassinummer) och blanketten "Skadat/saknat primärt chassinummer (för fordon med säkerställd identitet)".

Pris och bokning

När behöver du registreringsbesikta din bil och vad är kostnaden för det?

Priserna varierar beroende på till exempel typ av registreringsbesiktning, fordon, årsmodell eller ursprungsland. Du är alltid välkommen att ringa kundtjänst på telefonnummer 0775-500 300 för bokning och pris så berättar vi mer.

Behöver du hjälp med din registreringsbesiktning?

För övriga frågor om din registreringsbesiktning kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar någon våra besiktningsingenjörer dig!

Boka registreringsbesiktning hos Opus

Behöver du hjälp med registreringsbesiktning?

Behöver du hjälp med registrerings-besiktning?

Opus besiktningsingenjörer är experter på registreringsbesiktning och svarar gärna på dina frågor om besiktningen och bokning.