Besikta bilen hos Opus Bilprovning
20 Aug 2021 A-traktor – Så här gör du för att undvika fallgroparna

A-traktor – Så här gör du för att undvika fallgroparna

Viktigt att kontrollbesiktiga bilen som ska byggas om

A-traktor på kraftig uppväxt

Det är viktigt att göra rätt från början när man ska bygga om en bil till A-traktor. Även om reglerna förenklats är det flera viktiga grundkrav som måste vara uppfyllda om en registreringsbesiktning ska gå vägen.

Innan du inleder en ombyggnad till A-traktor så se till att känna till vad som gäller och att bilen som ska byggas om har förutsättningar att bli godkänd som A-traktor.

–Det allra första rådet är att, exempelvis innan köp av bil, alltid kontrollera att det finns chassinummer stansat och att registreringsskylten är korrekt. Man ska jämföra med uppgifterna i vägtrafikregistret, säger Göran Vikman, besiktningsingenjör och som arbetar med kundsupport på Opus.

Nästa steg är att låta kontrollbesiktiga bilen som ska byggas om.

–För att vara säker på att fordonet är i hyggligt skick, förklarar Göran Vikman.

A-traktor på kraftig uppväxt

En fallgrop för många är släpvikten. se till att den är 1000 kilo.

Ha koll på släpvagnsvikten

En fallgrop för många är släpvagnsvikten. De flesta vet att en A-traktor ska ha kopplingsanordning, men många missar att släpvagnsvikten ska vara 1 000 kilo.

–Det går inte längre att få några dispenser från detta krav. Så börja inte bygg om en bil som från början bara är godkänd för att dra exempelvis 750 kilo, påpekar Göran Vikman.

När man sedan då har en kontrollbesiktigad bil med tillräcklig släpvagnsvikt kan man börja ombyggnaden. Ett bra grundråd är att inte bygga på enklast möjliga sätt.

–Om A-traktorn är välbyggd, trovärdig och framförallt färdigställd, är det lättare att bli godkänd på registreringsbesiktningen, säger Göran Vikman.

En annan vanlig fallgrop som orsakar problem vid en registreringsbesiktning är chassinumret. Ursprungligt nummer måste finnas kvar på ram eller karosseri.

­–På en del fordon, t ex de mindre pickuper som blivit populära att bygga om till A-traktorer rostar ramen ibland på ett sätt som gör att chassinumret inte längre går att läsa. Ett sådant fordon blir inte godkänt.

Särskilda bestämmelser om viktfördelning är också grundläggande i hur en A-traktor ska vara. Ett fordon som väger mindre än 2 000 kilo (tjänstevikt) ska ha minst 60 procent av vikten vilande på drivhjulen. Detta krav kan lösas antingen genom att man monterar vikter i karossen eller genom ett barlastflak över drivaxeln.

–När man planerar den delen av ombyggnaden finns det fallgropar. Exempelvis att man ska inräkna passagerarvikten. Risken finns att fordonet underkänns för att det är för tungt eller att det godkänns utan passagerare, säger Göran Vikman.

Allt är inte glasklart

Myndigheternas föreskrifter för hur en A-traktor ska vara är inte alltid glasklara. Det gäller exempelvis kravet på att en A-traktor endast med stor svårighet ska kunna återställas till en vanlig bil och att det ska finnas en invändig förstängning som gör att A-traktorn varken har baksäte eller bagageutrymme.

A-traktor på kraftig uppväxt

För att en A-traktor ska bli godkänd måste det finnas en förstängning som gör att kupé och godsutrymmen inte går att använda som i en vanlig bil.

–Det finns inget i föreskrifterna som säger hur förstängningen ska vara utformad utan det är vi som besiktigar som har enats om hur föreskrifterna ska tolkas. Exempelvis att förstängningar måste vara monterade så att de inte kan plockas bort med enklare verktyg, säger Göran Vikman.

En annan fallgrop att undvika vid ombyggnationer av bilar till A-traktorer är att till exempel baklampor blir svåra eller omöjliga att byta. Bagageutrymmet måste vara stängt eller på annat sätt definitivt omöjligt att använda så man måste tänka på att skapa möjligheter att trots detta kunna byta lampor.

–Även om alla lampor fungerar vid registrerings- och kontrollbesiktning så måste de på ett enkelt sätt kunna bytas innan färd, säger Göran Vikman.

Begränsning av hastigheten är den kanske allra mest kritiska delen vid en registreringsbesiktning av en A-traktor.

–Det finns flera sätt att begränsa hastigheten på, men i vilket fall ska ombyggnaden vara utförd så att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.

Viktigt med korrekt dokumentation av hela ombyggnaden

Då många av de nya A-traktorerna är ombyggda nyare bilar är det vanligt att hastighetsbegränsningen görs via en omprogrammering av fordonets elektronik.

­–Det måste finnas dokumentation över omprogrammeringen som lämnas vid registreringsbesiktningen. Hur har man gjort det svårt att manipulera varifrån man hämtar olika signaler? Och vad som händer om olika signaler uteblir, förklarar Göran Vikman.

Och just att ha med sig korrekt dokumentation av hela ombyggnaden till registreringsbesiktningen är viktig för ett godkännande.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.