Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Under bilbesiktningen

Vad kontrolleras på besiktningen?

Vår specialutbildade personal har lång erfarenhet och går igenom hela din bil, både invändigt och utvändigt. Ditt fordon provkörs även för att testa bromsar, hastighetsmätare och diverse funktioner. Du får gärna följa med under besiktningen och passa på att ställa frågor om det är något du undrar över!

Det här tittar vi på när vi besiktar personbilar och lätta lastbilar:

  • Utsidan

Reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. Vi besiktar motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle.

Vi vill också se att du har en varningstriangel, så ta gärna fram den innan bilbesiktningen.

  • Insidan

Vi kontrollerar lampor som varnar för olika fel. Även ratten och förarsätet samt alla bilbälten, vindruta, dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning samt gasinstallation besiktas. Vi noterar också bilens mätarställning.

Är fordonet utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt. Har bilen automatväxel kontrollerar vi om startspärren fungerar.

  • Under fordonet

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Rost som upptäcks tidigt kan minimera risken för att någon del brister och äventyrar trafiksäkerheten.

Dessutom tittar vi närmare på att motorn sitter fast och inte läcker olja samt på kraftöverföringen från motorn till hjulen, växellådans funktion, kopplingen, drivknutar och drivaxlar.

Vi undersöker fram- och bakvagn, fjädring, däck, styrsystem och bromsledningar så att du inte riskerar haveri på grund av skador, slitage eller glapp. Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador.

  • Provkörning

Besiktningsteknikern provkör bilen för att kontrollera att bromsar, hastighetsmätare, signalanordning, vindrutetorkare och vindrutespolare fungerar.

Åk gärna med på provkörningen, då har du möjlighet att ställa frågor om din bil.

  • Hur fungerar bromsarna?

I bromsprovet kontrollerar vi att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att parkeringsbromsen fungerar.

Elektronisk Miljökontroll (OBD)

På bensindrivna bilar 2002 eller senare samt dieseldrivna bilar 2004 eller senare, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en elektronisk miljökontroll, OBD-kontroll (On Board Diagnostic eller Omborddiagnos).

OBD-kontrollen genomförs med hjälp av ett diagnosverktyg som kopplas till ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen. Verktyget läser av registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp.

  • Felkoder

Får ditt fordon en så kallad bekräftad felkod underkänns det vid bilbesiktningen om felindikatorn/varningslampan indikerar för fel i systemet eller i samband med utsläppsvärden som överstiger gränsvärdet.

Felet måste då åtgärdas eller repareras, oavsett om felkoden har varit registrerad under en lång eller kort tid. En felkod som registrerats i bilens system kommer att vara registrerad så länge felet inte har åtgärdats och sedan släckts med hjälp av ett diagnosinstrument. Detta kan till exempel göras av en bilverkstad.

Övriga felkoder anges enbart på protokollet under "Bra att veta". Detta är felkoder från bilens övriga system, exempelvis växellåda eller klimatanläggning.

Vissa av felkoderna talar i klartext om vilken del av bilen de gäller för, andra står som bilspecifika. Om du vill ha ytterligare information om felkoderna, kontakta din verkstad.

Om du vill ha en djupare avläsning av bilens elektronik rekommenderar vi ett Opus E-test.

Att tänka på inför besiktningen

Förbered dig inför besiktningen

Vem vill inte att bilprovningen skall vara enkel och smidig? Ta del av våra tips inför bilbesiktningen och undvik onödiga anmärkningar som du enkelt kan fixa själv.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Boka bilbesiktning hos Opus

Dags för besiktning?

Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.

Se besiktningsperiod hos Opus

När ska jag besikta?

Som du kanske vet har den slutsifferstyrda besiktningsperioden slopats och här kan du smidigt kontrollera när du ska besikta ditt fordon nästa gång.