Klimatfrågor & svar

Hur påverkar ni miljön?

Vår egna största påverkan är våra fastigheter då t.ex. varje besiktningstekniker öppnar porten minst 40 gånger/dag och släpper ut mycket värme.

Totalt för en besiktning är det kundens resa till och från oss som har det enskilt största utsläppet om man räknar in allt.

Det finns många fler saker som har betydelsen för miljön - större delar som våra egna tjänsteresor och provkörning under besiktningar, men även små detaljer såsom papper, pennor och skrivartoner. Se våra fullständiga rapporter för mer information (Greenhouse Gas Protocol).

Vad gör ni för att minska er miljöpåverkan?

Genom att göra vårt arbete så bra och korrekt som möjligt minskar vi fordonens miljöpåverkan. Vi trimmar och uppdaterar löpande våra värme- och ventilationsanläggningar och använder endast förnyelsebar el. Elen är dessutom klimatkompenserad redan när vi köper den från Entelios, detta för att uppmuntra elmarknaden att endast erbjuda grön el.

Vi jobbar för att etablera oss så nära kunden som möjligt, med en högre tillgänglighet kan kunden kombinera sina resor och behöver inte köra extra för att besikta. Utöver detta fasar vi även ut den äldre belysningen till förmån för energieffektiv belysning, såsom LED. Nya stationer utrustas med den senaste tekniken så långt det är möjligt.

Vi väljer aktivt samarbeten med, och produkter från företag som har en tydlig klimatmedvetenhet, såsom Entelios, Ragn-Sells med flera.

Intyg: Miljöel från Entelios Pdf, 805 kB.

Hur mycket släpper ni ut?

  • Under basåret 2014 genererade hela Opus Bilprovnings verksamhet 15 233 ton CO2e, varav kundresor i samband med besiktningen stod för mer än hälften av dessa utsläpp.
  • 2015 genererade hela verksamheten 9 184 ton CO2e, vilket är en minskning med 39,7% jämfört med basår 2014.
  • Resultatet för år 2016: 8 960 ton CO2e, en minskning med ytterligare 2,4%.
  • Resultatet för år 2017: 9 689 ton CO2e.
  • Resultatet för år 2018: 8 242 ton CO2e.
  • Resultatet för år 2019: 8 066 ton CO2e.
  • Resultatet för år 2020 – 7314 ton CO2e.

Hur räknar man om till koldioxidekvivalenter (CO2e)?

Grunden för att räkna om förbrukningar till CO2e är en serie av formler och konstanter. Konstanterna kallas även för emissionsfaktorer som hämtas från olika källor. För t.ex. el hämtas värdena från Energimyndigheten, värme hämtas från Svensk Fjärrvärme och utsläpp från bilar hämtas från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet etc.

Hur vet ni hur lång kundens resa är till och från besiktningen?

I grunden har vi utgått från uppgifter av Transportstyrelsen och branschen, men vi har även gjort enklare kundundersökningar där vi har frågat våra egna kunder om deras resor i samband med besiktning. Under 2016 utökade vi våra kundundersökningar för att få ett bredare underlag och en mer exakt körsträcka.

Hur mycket kommer ni att kompensera?

2015 har vi kompenserat för all energi vi förbrukar (el, fjärrvärme, olja) samt alla tjänsteresor. I helårsrapporterna kan du läsa om alla våra utsläpp och beräkningar för basår 2014 och 2015 - 2016.

Från och med 1 januari 2016 kompenserar vi hela vår verksamhet, inklusive kundresor.

Hur går klimatkompenseringen till?

Vi köper krediter i projekt som motsvarar alla de utsläpp (omräknat till CO2e) vi gör under ett år. Krediter är ett sorts värdepapper som är förbrukat när man intecknar dem. Krediterna genereras av projekt där man betalar för en åtgärd som ska minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis trädplanteringar, utbyggnad av förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar.

Projekten vi har valt är certifierade enligt vedertagna standarder. Varje projekt genererar olika många krediter per år eller livslängd, beroende på typ av projekt. Varje projekt har en begränsad mängd krediter att sälja.

Vilka projekt kompenserar ni i?

Vi har valt att klimatkompensera i skogsprojekten ArBolivia och Nakau (Fiji). Båda projekten innebär att vi kommer klimatkompensera i områden med hotad skog, samtidigt som de tar hänsyn till människorna som bor där. Att klimatkompensera i skog istället för t.ex. vindkraftverk kräver mycket mindre resurser. Kan vi bevara skogen som redan finns bevaras även djur- och växtlivet. Bevarandet av skog förhindrar erosion av känsliga platser, vilket innebär att om träden huggs ner så ökar risken att marken blir obrukbar.

Projekten förhindrar skövling av dyrbar regnskog som annars kan ses som nödvändig utväg för överlevnad på grund av fattigdom hos lokalbefolkningen. Projekten bidrar även till att utveckla klimatsmarta metoder för skogsbruk, som i sin tur kan användas över hela världen. Skogsprojekt ligger väldigt nära de människor som bor där, vilket ger dem utbildning, sysselsättning och ekonomisk trygghet.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. Till och med dina resor till och från våra besiktningsstationer. I samband med besiktningen kan du även klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Ange ditt reg.nr och dina kontaktuppgifter så påminner vi dig.