Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Vårt klimatmål

Vårt klimatansvar

Opus Bilprovning tar ansvar för klimatet och klimatkompenserar hela verksamheten.

Opus Bilprovnings klimatansvar bygger på ett helhetsperspektiv, hela kedjan som vi kan vara med och påverka ingår. Kontroll av fordonens utsläpp är vår viktigaste insats för att minska klimatpåverkan som trafiken står för. Det vi inte kan påverka har vi valt att klimatkompensera för.

Vi har gjort ett val, vårt största och viktigaste mål är att vår verksamhet inte ska lämna några avtryck på planeten. Vi jobbar hårt för att reducera utsläpp och hitta miljövänligare alternativ.

Förutom det regelbundna arbetet med att minska fordonens klimatpåverkan har vi som företag, bland annat gått över till enbart svensk förnyelsebar el, ökat tillgängligheten ute på stationerna, infört lokala klimatmål för att engagera klimatarbetet hos våra medarbetare samt identifierat utsläppsreducerande åtgärder. Vi strävar efter att samarbeta med företag som tar ett tydligt klimatansvar för att uppmuntra fler företag att ta klimathotet på allvar.

100% klimatkompenserat

Sedan 2016 har vi klimatkompenserat hela vår verksamhet. När du besiktar hos oss gör du ett aktivt val där du bidrar till att rädda de länder som påverkas först av allvarliga klimatförändringar.
Läs mer om våra Klimatkompenseringsprojekt »

 

Klimatkompensera din körning

Opus Bilprovning erbjuder personbilskunder möjligheten att klimatkompensera för sin körning. Med hjälp av tjänsten får du som kund information om det egna fordonets klimatavtryck och vad var och en av oss är ”skyldig” vår planet sedan senaste besiktningen.
Läs mer om hur du klimatkompenserar din körning »

 

Opus Bilprovning erbjuder Frivilliga fordonstester

Gasoltest på husbil.

Förutom den återkommande kontrollbesiktningen erbjuder vi en rad olika klimatkompenserade fordonstester. Allt ifrån Veteranfordonstest och Opus Miljötest till fordonsspecifika tester så som Gasol- och Fukttest. Vi vill underlätta och hjälpa såväl privatkunder som företagskunder till ett säkrare och mer ekonomiskt fordonsägande.
Läs mer om Opus frivilliga tester »

 

Se utsläpp på besiktningsprotokollet

Vi på Opus Bilprovning erbjuder personbilskunder möjligheten att klimatkompensera för sin körning. Detta genom att vi räknar ut och skriver informationen om fordonets klimatavtryck på besiktningsprotokollet. Uträkningen är kostnadsfri.
Läs mer om hur du klimatkompenserar din körning »

digitalt besiktningsprotokoll


Digitalt besiktningsprotokoll i Opus-appen

När du besiktar hos oss kan du få besiktningsprotokollet digitalt i vår app - Opus-appen, på Mina sidor. Där har du all information om dina fordon samlade på ett ställe och kan se när det är dags att besikta nästa gång, ta del av tips för att köra mer klimatvänligt, hur du klimatkompenserar för din egen körning och mycket mer. Du får också en digital inbjudan till besiktning nästa gång det är dags.
Läs mer om Opus-appen »
Ladda ner Opus-appen på AppStore eller GooglePlay.

 

Opus mobila besiktningsstation

Opus mobila station

Vi är glada över att kunna erbjuda kunder som bor i glesbygd samma möjlighet till besiktning som de som bor i tätort. Införandet av vår mobila besiktningsstation har även inneburit att våra kunder fått möjligheten att undvika många tusen mils körning och även ett stort utsläpp av växthusgaser för att komma till en besiktningsstation.
Läs mer om hur vi kan minska utsläppen med vår mobila besiktningsstation »

 

Vi svarar på dina klimatfrågor

Är du intresserad av att ta del av mer information om hur vi arbetar med vår klimatpåverkan och vad vi gör för att minska klimatavtrycket?
Läs klimatfrågor och svar »

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Opus-appen när du ska köpa/sälja bil

Med Opus-appen får du många praktiska hjälpmedel som gör det enkelt att äga och köra bil.