Besikta bilen hos Opus Bilprovning

CommuniTree

CommuniTree - skogsprojekt i norra Nicaragua där lokala bönder skyddar och planterar träd.

Klimatprojekt Communitree


Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringarna. CommuniTree är ett av ZeroMissions mest nyskapande skogsprojekt. Projektet är baserat i norra Nicaragua och syftar till att förhindra avskogning genom att skapa incitament för markägarna att behålla sina träd men också att plantera nyttoväxter som ger löpande inkomster.

Varje hektar i projektet är kopplat till en markägare och kan visualiseras i Google Earth, vilket ökar kommunikativt värdet för investerare.

Projektet är certifierat av den internationellt välkända standarden för träd- och skogsprojekt, Plan Vivo.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.