Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Klimatkompenseringsprojekt

Opus klimatkompenserar hela sin verksamhet i projekt som även gynnar lokalbefolkningen.

Klimatkompenseringsprojekt

Klimatkompensering i samarbete med:

ZeroMission, den svenska registrerade återförsäljaren av Plan Vivo-certifikat och Opus Bilprovnings leverantör/samarbetspartner för klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser sedan 2015-01-01.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.