Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Lokala samarbeten

test


Opus är engagerad lokalt på många orter där vi har våra stationer. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet bland unga, och stöttar bland annat lokala idrottsföreningar. Vi deltar också lokalt på mässor och evenemang och informerar om besiktningsfrågor, klimatarbete och trafiksäkerhet. Vi har också stöttat unga bilsporttalanger som kör elbilsrally.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.