Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Villkor för bokning

Kontantfri betalning

Du betalar enklast i bokningen via vår betaltjänst genom Klarna. Vill du betala vid besöket tar vi emot de på marknaden vanligaste betal- och kreditkorten. Alla våra besiktningsstationer är kontantfria.

Fått förslag på besiktningstid?

Har du fått en föreslagen tid måste denna bekräftas för att den ska bli bokad. Vill du inte ha den föreslagna tiden kan du bortse från erbjudandet och då avbokas tiden automatiskt, självklart utan kostnad. Vill du boka om till en tid som passar dig bättre, gör du det enkelt här i bokningen.

Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisförändringar. Vid ombokning till annan tid och/eller station kan prisändringar förekomma.

Kortbetalning & säkerhet

Vi erbjuder flera betalmöjligheter, bland annat kortbetalning, via Klarnas betallösning som är en del i vår internetbokning. Inga kortuppgifter lagras hos oss.

Vi tar emot följande kort på våra besiktningsstationer:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Maestro
  • American Express
  • Volvokort
  • Volvo Lastbilskort
  • Finax
  • Köpkort
  • OK/Q8

Vi tar inte emot bensinkort som enbart är kopplade till köp av drivmedel.

Betalning via internetbank

Vi erbjuder olika betallösningar genom Klarna, bland annat betalning via bank. Klarna är en del i vår internetbokning och du får en bekräftelse på om köpet har genomförts eller inte.

Faktura

Vi erbjuder betalning mot faktura genom Klarnas betallösning i vår internetbokning. Fakturan har 30 dagars förfallodatum från bokningstillfället. Detta betyder att kunder som bokar en tid inom 30 dagar kan vänta med att betala fakturan tills efter besöket medan kunder som bokar en tid längre fram måste betala fakturan före besiktningen.

Avbokning (avbokningsregler)

Du kan avboka din besiktning helt eller delvis.

Avbokning måste ske senast 24 timmar före den bokade besiktningstiden. Om så inte görs har vi rätt att debitera för uteblivet besök vilket motsvarar besiktningsavgiften. Har du förbetalt tiden behåller vi pengarna om sen avbokning görs, för betalsätt faktura kvarstår då denna att betala. Sker avbokning senast 24 timmar före besiktningstiden återbetalas det förbetalda beloppet automatiskt, vid betalsätt faktura tas då fakturan bort (krediteras).

Avbokning av fasta tider följer avbokningsreglerna ovan om inget annat anges i avtalet.

Återbetalning

Enligt våra avbokningsregler måste avbokning ske senast 24 timmar före den bokade besiktningstiden för att du ska ha rätt till återbetalning som då sker automatiskt.

Ägarbyte

Den förbetalda avgiften följer med fordonet och kan därför användas av den nya ägaren. Kontakta Kundtjänst för återbetalning, om så inte sker innan den förbetalda avgiften utnyttjas av den nye ägaren av fordonet upphör den tidigare ägarens rätt till återbetalning.

Behandling av dina kontaktuppgifter

Opus Bilprovning ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

Opus Bilprovning AB, 556865-1342, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. För att kontrollera att GDPR följs inom organsationen har Opus Bilprovning utsett ett dataskyddsombud.

Opus Bilprovning, Box 118, 162 12 Vällingby, 556865-1342 (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Avseende dig som kund behandlas uppgifterna av Bolaget för fullgörande om avtal om besiktning och för marknadsföring, men också av bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter i syfte att skicka riktad marknadsföring till dig avseende bilprovning och annan marknadsföring avseende sådant som du som kund till Bolaget kan ha nytta av. Inom ramen för marknadsföringsarbetet använder Bolaget profilering. Syftet med behandlingen är således dels att genomföra bokad besiktning och därtill hörande administration, dels att lagra personuppgifterna i ett kundhanteringssystem som används av Bolaget vid ovan beskriven marknadsföring.

Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan samt tillhandahålla god kundservice utifrån gällande inställelseregler. För det fall någon besiktning inte utförs i enlighet med bokningen tillämpas samma period. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

Du kan när som helst, genom att använda och sända in nedanstående blankett: (I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas (III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant) (IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (vi) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig.

För allmänna frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta oss på adressen dataskydd@opusbilprovning.se.

Om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/). Datainspektionen kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.

Vill du ha ett registerutdrag eller har du invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar, raderar, begränsar dina personuppgifter eller annat som du har rätt till enligt dataskyddsförordningen, så använder du dig av denna blankett: