Andra besiktningstjänster hos Opus

Andra besiktningstjänster

Utöver den ordinarie kontrollbesiktningen på fordon erbjuder vi fler besiktningstjänster för en säkrare vardag, både för dig som privatperson och företagskund.

Vi är ackrediterade till att utfärda flertalet lämplighetscertifikat för exempelvis olika typer av godstransporter och vi ser till att din lyftanordning blir kontrollerad på ett korrekt sätt enligt krav från Arbetsmiljöverket.

Upphandlingskontroll

Följer era leverantörer kraven i upphandlingen? Vi hjälper er att säkerställa att kraven följs.

Vägning

Vägning erbjuds för alla typer av fordon, på flera av våra stationer runt om i landet.

Kontakta oss på 0775-500 300 eller kundtjanst@opusbilprovning.se för att få mer information.

ADR

Vill ni ha hjälp att certifiera era fordon för transport av brandfarliga, explosiva eller hälsovådliga ämnen? Vi hjälper er med ADR-certifiering samt årliga kontroller.

  • ADR-certifikat är gällande för både nationell och internationell transport.
  • ADR-S-certifikat gäller endast nationell transport.

Kontakta kundtjänst på kundtjanst@opusbilprovning.se för mer information om ADR-certifikat.

CEMT

För att få köra tung trafik i vissa länder i Europa och Asien krävs särskilda transporttillstånd, CEMT-tillstånd. För att få ett CEMT-tillstånd kontrollerar vi att fordonet uppfyller vissa säkerhets- och utrustningskrav.

Lyftbesiktning

Visste du att lyftanordningar som används yrkesmässigt ska kontrolleras enligt arbetsmiljöverket? Smidigast är att göra det i samband med kontrollbesiktningen. Fråga din tekniker på stationen eller kontakta oss på 0775-500 300 så berättar vi mer.

Trafiksäkerhetskontroll

Vill ni få lägre kostnader för service och underhåll? Vi kan hjälpa er att upptäcka skador och brister i ett tidigt skede.

Trafiksäkerhetskontrollen innehåller samma kontroller som en kontrollbesiktning, men resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till någon myndighet.

Inbjudan till besiktning hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Ange ditt reg.nr och dina kontaktuppgifter så påminner vi dig.

Maskinbesiktning hos Opus

Behöver du hjälp med maskinbesiktning?

Opus besiktningsingenjörer är experter på kontroll- och registreringsbesiktning av alla fordon. Vi svarar gärna på dina frågor om maskinbesiktning och bokning.