Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Boka gasolkontroll hos Opus

Gasolkontroll

Campar du säkert? Gör en Gasolkontroll och få en tryggare semester. Pris från 269:-

Gasolkontroll ger dig en tryggare semester i husbilen eller husvagnen. Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga gasolkomponenter som har betydelse för säkerheten. Kontrollen ingår inte längre i den obligatoriska besiktningen för husvagn och husbil, så för din egen säkerhet bör du göra Opus Bilprovnings Gasolkontroll minst vartannat år.

Detta ingår i Gasolkontroll:

Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifierar skador, förslitningar och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och efter det sker en täthetskontroll.

Protokoll och märke

Efter genomförd gasolkontroll får du ett protokoll med resultatet och eventuella brister noterade. Är kontrollen godkänd får du även märket ”Genomförd Gasolkontroll” som fästs utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.
Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet. För din och andras säkerhet rekommenderar vi att alla brister åtgärdas innan fordonet används.

Bokning och pris

Opus Bilprovnings Gasolkontroll kostar från 269 kronor och betalas direkt på stationen. Gör gärna gasolkontrollen i samband med din ordinarie kontrollbesiktning, prata med din besiktningstekniker eller boka hos kundtjänst på 0775-500 300.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Boka bilbesiktning hos Opus

Dags för besiktning?

Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.