Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Våra samarbetspartners

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi öka trafiksäkerheten och göra det enklare för dig som fordonsägare.

Hur bra ser du egentligen?

Det finns många goda skäl att ha koll på synen – ett av dem är trafiksäkerheten. Hela tre av tio säger sig ha svårt att se vägskyltarna, men färre än hälften av de tillfrågade kontrollerar sin syn regelbundet.

Läs mer om samarbetet »

Full kontroll på fordonsflottan

Samarbetet mellan Fordonskontroll och Opus Bilproving gör det enklare för företag, kommuner, landsting och myndigheter att administrera sin fordonsflotta. Företag som använder fordonskontroll kan enkelt se bokade besiktningstider och starta en ny bokning direkt från Fordonskontroll.

Besök Fordonskontroll »