Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Vårt samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

Opus Bilprovning arbetar aktivt för att skapa en tryggare trafikmiljö genom att säkerställa att fordonen som används på vägarna är i säkert skick och uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven.

Vi ser detta arbete som en viktig investering i samhällets säkerhet och välbefinnande. Våra besiktningsstationer arbetar kontinuerligt med att hantera sin påverkan på hälsa, säkerhet och miljö.

CITA

CITA är en internationell branschorganisation som tillhandahåller ett globalt forum för utbyte av erfarenheter och bästa praxis inom fordonsbesiktningsbranschen.
Läs mer om vårt arbete med CITA »

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB)

Fordonsbesiktningsbranschen är den svenska branschorganisationen där är medlemmarna i god anda utvecklar etiska regler inom branschen och därvid ges möjlighet att diskutera frågor av gemensamt intresse.
Läs mer om vårt arbete med FBB »

Medarbetare, leverantörer och kunder

Nöjd kund hos Opus

 

För våra medarbetare:

Trygg och säker arbetsmiljö
Våra medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser, både fysiskt och psykosocialt. Vilket vi gör genom regelbundna riskbedömningar för att upptäcka, analysera och åtgärda ev. risker i arbetsmiljön. Alla arbetsskador och tillbud ska rapporteras och analyseras samt spridas vidare i organisationen så att vi lär oss att undvika liknande risker igen.

Vi tolererar inga trakasserier eller kränkande särbehandling. Fall av trakasserier/ kränkande särbehandling/ diskriminering ska omgående rapporteras och åtgärdas.

Alla behövs
Vi vill vara en öppen och kreativ arbetsplats där allas kunskaper och erfarenheter värdesätts. Därför värnar vi om en jämn könsfördelning, en kulturell och etnisk mångfald samt varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.

Vi talar 21 olika språk på Opus.

På våra stationer över landet talar vi många olika språk.

 

För våra leverantörer:

Vi säkerställer att våra leverantörer följer vår inköpspolicy, det vill säga att vi handlar med företag som har samma synsätt som vi vad gäller att erbjuda rättvisa arbetsvillkor samt en säker och trygg arbetsmiljö.

För våra kunder:

Våra kunder ska känna sig säkra och trygga när de är hos oss. Att de kan lita på oss och veta att vi tar ansvar för både trafiksäkerhet, klimat, men också om egen personal.

Vårt mål är att det ska kännas enkelt, tryggt och trevligt att vara kund hos Opus.

Det ska kännas tryggt att besikta hos Opus.

 

Betydelsefulla samarbeten för Opus

  • Synsam
    Genom vårt samarbetet med Synsam kan vi ytterligare bidra till trafiksäkerheten och nollvisionen i Sverige. Det är minst lika viktigt att föraren kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt, som att bilen är trafiksäker.
    Läs mer om vårt samarbete med Synsam »

Livsviktiga engagemang

Rosa Bandet på Opus

Att kunna vara med och bidra till cancerforskningen är viktigt för oss på Opus något som vi arbetar för året om i olika engagemang. Vi är sedan många år Barnsupporter med bidrag till Barncancerfonden. Senaste åren har vi även haft möjlighet att jobba med insamlingar för Rosa Bandet och Mustaschkampen. Det är viktigt för oss att kunna ge andra möjligheten att vara med samtidigt som vi själva skänker pengar till denna livsviktiga forskning. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Läs mer om våra engagemang:

Lokala samarbeten

För oss på Opus känns det viktigt att kunna vara med och stödja lokala engagemang på orter där vi finns. Vi vill främst främja god hälsa och vara med och engagera oss i samhällsviktiga frågor.
Läs mer om våra lokala samarbeten »

Barncancer_2023

Opus stödjer Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag cancer. Vi är stolta över att för nionde året i rad bidra till @Barncancerfonden genom att vara Barnsupporter 2023!

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Jobba hos Opus

Kom och jobba hos oss

Vi söker efter drivna och engagerade medarbetare som gör det lilla extra och har en mycket god känsla för service.