Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Nakau-programmet

Nakau - räddar regnskog och hjälper ursprungsbefolkning i Stilla Havet

Nakau-programmet


Nakau-programmet är unikt i sitt slag då det är det första skogsbevarande projektet lokaliserat i Stilla havsområdet, en ö-region som är bland de mest sårbara för klimatrelaterade naturkatastrofer. Projektet är ett så kallat ”REDD-projekt” som innebär att skog med höga natur- och kulturvärden skyddas och bevaras från att huggas ned.

Öarna som ingår i projektet är till stor del beskogade med uråldrig regnskog, en naturresurs som är central för att minska sårbarheten för cykloner och torka samt ge invånarna tillgång till rent vatten, skydd, medicin och mat. Trots det finns ett högt avskogningstryck på regnskogarna p.g.a. en kommersiell efterfrågan på virke från utländska virkesbolag. Syftet med programmet är att engagera lokalbefolkningen i att långsiktigt bevara och skydda regnskogarna genom betalning för ekosystem-tjänster, vilket ger dem ekonomiska alternativ till avverkning och försäljning av timmer. Totalt skyddas en yta på 58 920 km2 skog i områden med hög biologisk mångfald och av kulturhistorisk betydelse.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.