Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vanga Blue Forest/Mikoko Pamoja i Kenya

Skyddar och bevarar mangroven i Kenya

Vanga_blue klimatprojekt

Projekten Vanga Blue Forest och Mikoko Pamoja skyddar mangroven, ett av jordens mest naturliga skydd mot klimatförändringarnas påverkan.

Vanga Blue Forest tar aktivt steg för att skydda och bevara mangroven. Genom att värna om ett område på 460 hektar mangrove spelar de en avgörande roll i att bevara detta viktiga ekosystem. Utöver detta har deras insatser en positiv inverkan på samhällen, där de förbättrar försörjningen för 9 000 människor i tre byar.

Vanga Blue Forest och Mikoko Pamoja är två olika mangroveprojekt, och ligger längs kusten i Kenya.

Lagras i tusentals år

Till skillnad från landlevande träd och växter hamnar löven från mangroven i sedimenten under vattenytan bland mangrovens rötter när de ramlar av, istället för att hamna på marken där en del av koldioxiden frigörs. Väl fast i sedimenten kan koldioxiden lagras in i tusentals år.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.