Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Enskilt godkännande

Vill du boka enskilt godkännande? Kontakta oss på tel. 0775‑500 300 för pris, bokning och mer information.

Enskilt godkännande enligt TSFS 2010:4 är en relativt ny godkännandeform och omfattar alla nya personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som inte är typgodkända.

Vanliga frågor: Enskilt godkännande

Vi har listat de vanligaste frågorna kring enskilt godkännande. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss via detta formulär.

För vilka fordonskategorier ska enskilt godkännande tillämpas?

Personbilar, lastbilar, bussar samt tillhörande registreringspliktiga släpvagnar som inte omfattas av ett typgodkännande. Fordon som registreras i Sverige och har ett typgodkännande omfattas alltså inte av enskilt godkännande.

Vilka fordon gäller för kravet på enskilt godkännande?

Kravet på enskilt godkännande gäller endast fabriksnya fordon som importeras till eller tillverkas i Sverige (fordon som inte registrerats eller tagits i bruk tidigare i något land).

Hur ansöker jag om enskilt godkännande?

Fordonet ska ha en godkänd ansökan om enskilt godkännande från Transportstyrelsen innan kontrollen kan påbörjas. På Transportstyrelsens webbsida hittar du tre olika sätt att göra anmälan om enskilt godkännande. När ansökan har kommit in till Transportstyrelsen upprättas ett ärende som i sin tur gör det möjligt för oss att genomföra en provning.

När besiktningen är klar får du ett protokoll med Transportstyrelsens beslut och efter godkänt "enskilt godkännande" får du ett registreringsbevis hemskickat med posten.

  • Enskilt godkännande
  • Ansökan
  • Provning
  • Beslut
Boka registreringsbesiktning hos Opus

Behöver du hjälp med registreringsbesiktning?

Behöver du hjälp med registrerings-besiktning?

Opus besiktningsingenjörer är experter på registreringsbesiktning och svarar gärna på dina frågor om besiktningen och bokning.