Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kärnvärden

Våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör!

Vi använder bästa tillgängliga teknik

  • På Opus Bilprovning utvecklar vi ständigt våra metoder för att kunna göra rättvisa och effektiva tester.

Vi är objektiva och korrekta

  • Kunden kan lita på att vi testat och bedömt fordonet korrekt i enlighet med gällande regelverk.

Vi förbättrar fordonssäkerhet och luftkvalitet

  • Vi besiktar fordon med ägarens och andra trafikanters säkerhet samt vår gemensamma miljö för ögonen.

Vi ger förstklassig kundservice

  • Stationerna ligger nära kunderna med bekväma öppettider. Sakligt och pedagogiskt förklarar våra tekniker på Opus Bilprovning fordonets skick för att hjälpa kunden till bättre fordonsekonomi.

Vi är kompetenta och innovativa

  • Vi är till hundra procent fokuserade på fordonsbesiktningar. Vi har ingående kunskaper om regler och fordonsteknik samt driver den tekniska utvecklingen på området.