Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Klimatfrågor & svar

Hur påverkar ni klimatet?

Vår egna största påverkan är våra fastigheter då t.ex. varje besiktningstekniker öppnar porten minst 40 gånger/dag och släpper ut mycket värme.

Det finns många fler saker som har betydelsen för klimatet - större delar som våra egna tjänsteresor och provkörning under besiktningar, men även små detaljer såsom papper, pennor och skrivartoner. Se våra fullständiga rapporter för mer information (Greenhouse Gas Protocol).

Vad gör ni för att minska er klimatpåverkan?

Genom att göra vårt arbete så bra och korrekt som möjligt minskar vi fordonens miljöpåverkan. Vi trimmar och uppdaterar löpande våra värme- och ventilationsanläggningar och använder endast förnyelsebar el. Elen är dessutom klimatkompenserad redan när vi köper den från Entelios, detta för att uppmuntra elmarknaden att endast erbjuda grön el.

Vi jobbar för att etablera oss så nära kunden som möjligt, med en högre tillgänglighet kan kunden kombinera sina resor och behöver inte köra extra för att besikta. Utöver detta fasar vi även ut den äldre belysningen till förmån för energieffektiv belysning, såsom LED. Nya stationer utrustas med den senaste tekniken så långt det är möjligt.

Vi väljer aktivt samarbeten med, och produkter från företag som har en tydlig klimatmedvetenhet, såsom Entelios, Ragn-Sells med flera.

Intyg: Miljöel från Entelios Pdf, 592 kB.

Hur mycket släpper ni ut?

  • Resultatet för år 2022: 3 323 ton CO2e
  • Resultatet för år 2021: 2 320 ton CO2e
  • Resultatet för år 2020: 3 306 ton CO2e
  • Resultatet för år 2019: 3 588 ton CO2e
  • Resultatet för år 2018: 3 467 ton CO2e
  • Resultatet för år 2017: 3 488 ton CO2e
  • Resultatet för år 2016: 3 299 ton CO2e
  • Resultatet för år 2015: 3 466 ton CO2e
  • Under basåret 2014 genererade hela Opus Bilprovnings verksamhet 7 111 ton CO2e

Hur räknar man om till koldioxidekvivalenter (CO2e)?

Grunden för att räkna om förbrukningar till CO2e är en serie av formler och konstanter. Konstanterna kallas även för emissionsfaktorer som hämtas från olika källor. För t.ex. el hämtas värdena från Energimyndigheten, värme hämtas från Svensk Fjärrvärme och utsläpp från bilar hämtas från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet etc.

Hur mycket kommer ni att kompensera?

2015 har vi kompenserat för all energi vi förbrukar (el, fjärrvärme, olja) samt alla tjänsteresor. I helårsrapporterna kan du läsa om alla våra utsläpp och beräkningar för basår 2014 och 2015 - 2016.

Opus började klimatkompensera hela verksamheten i januari 2016.

Hur går klimatkompenseringen till?

Vi köper krediter i projekt som motsvarar alla de utsläpp (omräknat till CO2e) vi gör under ett år. Krediter är ett sorts värdepapper som är förbrukat när man intecknar dem. Krediterna genereras av projekt där man betalar för en åtgärd som ska minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis trädplanteringar, utbyggnad av förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar.

Projekten vi har valt är certifierade enligt vedertagna standarder. Varje projekt genererar olika många krediter per år eller livslängd, beroende på typ av projekt. Varje projekt har en begränsad mängd krediter att sälja.

Vilka projekt kompenserar ni i?

Vi har valt att klimatkompensera i projekten Nakau (Fiji), CommuniTree (Nicaragua) samt Mangroveprojeten Vanga Blue Forest och Mikoko Pamoja (Kenya).

Alla projekten innebär att vi kommer klimatkompensera i områden med hotad skog, samtidigt som de tar hänsyn till människorna som bor där. Att klimatkompensera i skog istället för t.ex. vindkraftverk kräver mycket mindre resurser. Kan vi bevara skogen som redan finns bevaras även djur- och växtlivet. Bevarandet av skog förhindrar erosion av känsliga platser, vilket innebär att om träden huggs ner så ökar risken att marken blir obrukbar.

Projekten förhindrar skövling av dyrbar regnskog som annars kan ses som nödvändig utväg för överlevnad på grund av fattigdom hos lokalbefolkningen. Projekten bidrar även till att utveckla klimatsmarta metoder för skogsbruk, som i sin tur kan användas över hela världen. Skogsprojekt ligger väldigt nära de människor som bor där, vilket ger dem utbildning, sysselsättning och ekonomisk trygghet.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.