Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschen


Opus Bilprovning är en drivande faktor i FBB genom att då vår viceVD Tord Fornander innehaft och innehar ordförandeposten sedan 2014. Uppdraget kräver mycket resurser i form av tid och engagemang men vi tycker det är en viktig investering inför framtiden att säkra vår kärnuppgift – att genomföra samhällsuppdraget om oberoende och opartisk kontroll av fordon för att se till att de är trafiksäkra och inte belastar klimatet mer än tillåtet.

Givetvis är engagemanget i FBB´s olika tekniska kommittéer stort och vi är aktiva i samtliga för en likformighet vad gäller tolkning och tillämpningen av det svenska regelverket men även utveckling av föreskrifter i takt med fordonens utveckling i samråd med myndigheterna.
Läs gärna branschens årliga branschrapporter här »

Läs mer om FBB »

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.