Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Cita-en branschorganisation


I detta forum deltar Opus Bilprovning genom flera arbetsgrupper både för att dela och tillgodogöra sig kunskap samt delta i globala aktiviteter relaterade till fordonsefterlevnad. Genom vårt engagemang medverkar vi till rekommendationer om bästa praxis och utkast till internationella standarder och bidrar till studier, forskning och utredning inom fordonskontroller.

Allt för en utveckling av metoder och teknik i syfte att fortsatt utföra relevanta kontroller på moderna fordon som kommer både trafiksäkerhet och miljö till nytta i Sverige, Europa och Världen.

Exempel på internationellt samarbete där vi är en aktiv part är nya och fordonsanpassade utsläppskontroller inom kväveoxider så kontroller kan bli relevanta, effektiva, träffsäkra och tydligt minska de faktiska utsläppen från fordonstrafiken – studien är fri att ta del av och har givetvis lämnats till bl.a. EU-kommissionen genom JRC (Joint Research Centre) som stöd för utveckling av det gemensamma regelverket inom EU.
Läs mer om JRC studie »

Läs gärna mer i den officiella vetenskapliga artikeln! (engelsk):
Läs artikeln »

Vill du läsa mer om CITA?
Läs mer om CITA »

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.