Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Arbete mot oegentligheter och korruption

Arbete mot oegentligheter och korruption


För Opus Bilprovning är det grundläggande att alla former av oegentligheter och korruption ej får förekomma. Vår verksamhet bygger på opartiskhet och du som kund och fordonsägare ska alltid känna dig trygg hos Opus Bilprovning och med det arbete vi utför.

Förebyggande och motverkan

Opus Bilprovning arbetar såväl aktivt som proaktivt med olika former av system och interna policys. Vi arbetar även kontinuerligt med utbildning och har ett eget visselblåsarprogram där man som anställd anonymt kan rapportera om eventuella missförhållanden.

Samtliga anställda inom Opus Bilprovning måste ta del och leva efter våra regler kring

  • Etik och moral
  • Bisyssla och jäv
  • Antikorruptions policy

Opus Bilprovning har hög beredskap och kapacitet för att hantera ärenden inom detta område. Det är viktigt för oss att ha transparens och att visa att Opus Bilprovning har nolltolerans för korruption i alla dess slag. Vi arbetar efter att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.

Opus regler i arbetet mot oegentligheter och korruption

  • Alltid förebygga
  • Aldrig acceptera
  • Alltid informera
  • Alltid agera
Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.